Katarina Björnsdotter hjälper organisationer till förändringar

Katarina Björnsdotter

Arbetet som konsult inom fastighetsbranschen kräver sin spetskompetens. Med sin engagerade inställning och specifika branschkunskap bidrar Katarina Björnsdotter till att skapa förändring och framsteg hos kunderna. Ta del av Katarinas spännande erfarenheter och hur en konsult kan skapa oväntade värden för organisationen!

”Vad kan jag göra för att hinna se mer, utan att fastna på vägen?”.

Under åren har Katarina inte bara gjort karriär inom vitt skilda delar inom fastighetsbranschen, hon har även bott och arbetat i flera olika delar av landet – från Stockholm till Örebro och vidare till Göteborg! Karriärresan började 1994 som besiktningsingenjör för att därefter, utspritt över några år, landa en bredd av olika förvaltarroller inom flera fastighetsbolag.

– Det var många roliga år som anställd och jag har verkligen trivts på alla mina arbetsplatser. En av delarna som gör att det är så roligt att arbeta som förvaltare är att fastigheterna blir som ”ens egna”. Man blir även en del av en större helhet och samhällssyfte. Det som är svårt är däremot att man kan känna att man aldrig blir klar. Det är lätt att stanna kvar för att man vill vara med och se slutresultatet av det man varit med och startat upp. Projekten tar ofta många år att färdigställa och det har varit svårt att släppa dem.

2019 väcktes en tanke hos Katarina: ”vad kan jag göra för att hinna se mer, utan att fastna på vägen?”. En idé om att starta eget som konsult väcktes – Katarina uppskattar nya utmaningar och det kändes som rätt väg i karriären. Som konsult skulle hon få möjlighet att testa många spännande projekt, men samtidigt utmana sig själv genom att uppdragen var tidsbegränsade. Hon hade både den efterfrågade bredden och erfarenheten – det var dags att ta steget!

Stor frihet vad gäller arbetstider och uppdrag

Katarina fick snabbt ett uppdrag som förvaltare med kund- och fastighetsansvar och därefter har uppdragen löpt på. Katarina reflekterar över sitt val att bli konsult och berättar att hon är glad över beslutet att våga testa.

– En av de största fördelarna friheten jag har att förlägga min arbetstid. Jag uppskattar även möjligheten att kunna välja bland olika uppdrag och uppgifter i dialog med kunderna. Det är så spännande att ha möjlighet att testa lite mer nischade branscher, men även roller som inte är så traditionella. Jag har även fått möjlighet att utveckla mina ledaregenskaper, våga tänka nytt och utmana mig själv, vilket var målet.

Att ha en ryggsäck med erfarenheter att kunna använda sig av hos kunderna är något som varit viktigt för Katarina. Uppstartssträckan är ofta kort på uppdragen och det är viktigt att snabbt lära känna organisationen, kärnverksamheten och den strukturella affären för att kunna prioritera arbetsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt. Så, vilka egenskaper är viktiga för att passa som konsult?

– Jag skulle säga att du behöver vara flexibel, anpassningsbar och ha en stor portion social kompetens. Du behöver även erfarenhet och vara trygg i sig själv. När du tar dig an ett uppdrag förväntas du gå in och göra en övergripande analys, snabbt ta dig an arbetsuppgifterna och se vad som ska prioriteras. Här kommer även den sociala kompetensen in. Du behöver veta hur du på bästa sätt kommunicerar omtag och förbättringar.

En oberoende expert som visar vägen framåt

Som extern resurs är Katarina medveten om att utmana interna strukturer och arbetssätt kan vara en känslig fråga. Genom att dra paralleller till liknande situationer och erbjuda faktabaserade insikter och idéer kan hon hjälpa organisationer att utvecklas och förbättra sin verksamhet. Att få in en person som opartiskt kan se och kommunicera internt vad som behöver göras är något som uppskattats av kunderna, berättar Katarina.

– Som utomstående kan jag se saker med "nya ögon" och på ett professionellt sätt förklara varför vissa saker har hänt eller gjorts på ett visst sätt. Många frågor är faktiskt lättare att ta upp när man är en extern resurs. Som konsult har jag fördelen att kunna agera som en oberoende expert med en bred erfarenhetsbas.

Det handlar om att förstå kundernas behov

För den som ska ta in en konsult ger Katarina några värdefulla tips. För det första betonar hon vikten av att välja en kunnig och erfaren person inom det aktuella området. En konsult bör vara driven och van vid att snabbt sätta sig in i nya ämnen och utmaningar. Genom att samarbeta med en pålitlig konsultförmedlare kan man vara säker på att de bästa konsulterna har valts ut och att deras kompetens är noggrant granskad.

För Katarina handlar arbetet som konsult inte bara om att erbjuda sina kunskaper och expertis, utan också om att skapa en positiv och öppen arbetsmiljö. Hon betonar vikten av att lyssna och lära känna organisationen och dess medarbetare, vilket gör det möjligt att anpassa sig och förstå deras unika behov. Genom att vara ödmjuk och respektfull gentemot deras befintliga rutiner kan hon bygga förtroende och samarbeta på ett effektivt sätt.

Är du nyfiken på konsultrollen?

Relaterade artiklar