Välkommen till Fasticon!

Interim Management Stockholm

Ibland krävs tillfälliga tillskott i personalstyrkan. Då kan interimslösningar i Stockholm vara aktuella att se över. Vi erbjuder personaluthyrning och konsultlösningar för såväl kortare som längre uppdrag. Vi har ett stort vårt nätverk av konsulter i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn.

Till exempel kan vi erbjuda kompetens inom följande områden:

 • Administration
 • Affärsutveckling
 • Drift och skötsel
 • Ekonomi och inköp
 • Etablering och uthyrning
 • El och teknik
 • Fastighetsförvaltning
 • Fastighetsutveckling
 • HR
 • Management
 • Marknadsföring
 • Projektledning
 • Retail
 • Värdering och transaktion

Behoven av interimslösningar kommer ofta plötsligt. Det kan till exempel handla om att en anställd blir sjuk eller vid arbetstoppar då man har ett tillfälligt behov av extrapersonal. Fördelarna med interim är många. Till exempel:

 • Konsulten finns på plats redan inom några dygn och är duktig på att snabbt sätta sig in i både nya arbetsuppgifter och organisationsstrukturer.
 • Uppdragen kan förlängas eller kortas ned efter behov.
 • Erfarna konsulter har erfarenhet av hur olika företag arbetar. Det här gör att de kan hitta förbättringar och effektiviseringar i arbetssättet.

Kontakta oss på Fasticon när du behöver hyra in chefer, specialister och personal inom operativ drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakta oss

Ring 08-556 706 00 eller fyll i formuläret för mer info.  Kungsbroplan 3A, Stockholm

  Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


  © Fasticon AB 2019

  Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


  © Fasticon AB 2019