Välkommen till Fasticon!

Interim fastighetsskötare

Har du ett akut behov av fastighetsskötare? Är du osäker på hur aktuell den rollen kommer att vara längre in i framtiden? I sådana fall kan interimsrekrytering vara ett alternativ att överväga. Vårt breda nätverk inom fastighetsbranschen gör att vi snabbt kan bistå med kompetenta och självgående fastighetsskötare till ert företag.

Upplägget är flexibelt. Du betalar endast för faktiskt arbetade timmar. Uppdraget kan förlängas och kortas ned när du känner att det behövs. Vår konsult finns snabbt på plats och har en vana av att sätta sig in i nya arbetsuppgifter på nya företag. Konsulten kräver minimalt med tid och energi av den övriga organisationen för att komma igång med arbetet.

Vi tar hänsyn till våra kunders rådande förutsättningar och behov för att förse dem med rätt person och kompetens – på rätt plats.

Kontakta oss på Fasticon Kompetens när du behöver hyra in chefer, specialister och personal inom operativ drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakta oss

Ring 08-557 661 50 eller fyll i formuläret för mer info.Hälsingegatan 40, Stockholm

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019