Välkommen till Fasticon!

Interim fastighetskonsult

Interimsrekrytering är vanligt idag. Ofta används det som ett komplement till de ordinarie rekryteringsprocesserna. Det kan komma särskilt lägligt när något oväntat händer, till exempel om någon på arbetsplatsen blir sjuk. Det kan också vara bra när du vet att du har behov av en viss kompetens just nu, men inte kan säga hur det ser ut om ett halvår eller ett år.

Vi erbjuder interimslösningar för dig som söker kompetensen hos en fastighetskonsult. Det är ett flexibelt sätt att rekrytera – ersättning utgår enbart för de faktiskt arbetade timmarna, och uppdraget kan enkelt förlängas eller kortas ned efter behov.

Våra fastighetskonsulter har god vana och erfarenhet av att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter hos nya företag. Med tanke på att de tidigare har sett hur många olika företag arbetar är de ofta duktiga på att hitta både förbättrings- och effektiviseringsområden.

Kontakta oss på Fasticon Kompetens när du behöver hyra in chefer, specialister och personal inom operativ drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakta oss

Ring 08-557 661 50 eller fyll i formuläret för mer info.Hälsingegatan 40, Stockholm

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019