Välkommen till Fasticon!

Interim drifttekniker

Vid plötsligt arbetskraftsbehov kan interimsrekrytering vara ett bra alternativ. Det är ett sätt att snabbt få kompetent arbetskraft till företaget. Dessutom är det flexibelt – kontraktet kan förlängas eller kortas ned efter behov.

Den drifttekniker som tillsätts kommer att ha en vana och erfarenhet av att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. Med erfarenhet från flera olika företag är de ofta duktiga att peka på saker som kan förbättras och effektiviseras i arbetet. Tack vare vårt breda nätverk kan vi erbjuda interimslösningar med mycket kompetenta och erfarna drifttekniker.

Andra fördelar med interimsrekrytering är till exempel:

  • Du får en självgående konsult som kräver minimal insats från den övriga organisationen för att komma in i arbetet.
  • Det är flexibelt. Du betalar för faktiskt arbetade timmar.
  • Våra konsulter har sett hur många olika företag arbetar. Det gör att de ofta kan peka på förbättringar och effektiviseringar.

Kontakta oss på Fasticon Kompetens när du behöver hyra in chefer, specialister och personal inom operativ drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakta oss

Ring 08-557 661 50 eller fyll i formuläret för mer info.Hälsingegatan 40, Stockholm

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019