Välkommen till Fasticon!

Interim Management

Ibland krävs tillfälliga tillskott i personalstyrkan. Då kan interimslösningar vara aktuella att se över. Vi erbjuder personaluthyrning och konsultlösningar för såväl kortare som längre uppdrag. I vårt nätverk finns ungefär en tredjedel av fastighetsbranschen.

Till exempel kan vi erbjuda kompetens inom följande områden:

 • Förvaltning
 • Administration
 • Projekt
 • Retail
 • Uthyrning
 • Teknik
 • Skötsel
 • Drift
 • Management

Behoven av interimslösningar kommer ofta plötsligt. Det kan till exempel handla om att en anställd blir sjuk eller att konflikter på arbetsplatsen har uppstått. Fördelarna med interim är många. Till exempel:

 • Konsulten finns på plats redan inom några dygn och är duktig på att snabbt sätta sig in i både nya arbetsuppgifter och organisationsstrukturer.
 • Uppdragen kan förlängas eller kortas ned efter behov.
 • Erfarna konsulter har erfarenhet av hur olika företag arbetar. Det här gör att de kan hitta förbättringar och effektiviseringar i arbetssättet.

Kontakta oss på Fasticon Kompetens när du behöver hyra in chefer, specialister och personal inom operativ drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Kontakta oss

Ring 08-557 661 50 eller fyll i formuläret för mer info.  Kungsbroplan 3A, Stockholm

  Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


  © Fasticon AB 2019

  Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


  © Fasticon AB 2019