Söker du personal?


Vi löser dina kompetensförsörjningsfrågor! Genom att identifiera och analysera dina medarbetares kompetenser hittar vi den bästa lösningen för dig oavsett om det gäller rekrytering, hyra in en interimskonsult, kompetensanalys, karriärväxling eller vidareutbildning.

Med ett brett nätverk och djup kunskap om branschen hjälper vi dig att nå dina affärsmål.


Rekrytering

Vi hjälper dig att rekrytera rätt kompetens för just dina behov samtidigt som vi vägleder kandidater till deras drömjobb. Våra rekryteringskonsulter har en djup kunskap om fastighetsbranschen och lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Flera av våra rekryteringskonsulter har dessutom själva arbetat i fastighetsbranschen vilket gör att vi förstår både kundens och kandidatens behov.

Vi rekryterar chefer och specialister inom affärsutveckling, drift & skötsel, ekonomi & inköp, etablering & uthyrning, el & teknik, fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, HR, marknadsföring, projektledning och värdering & transaktion.

Vår process anpassas efter era specifika förutsättningar och vi hjälper till genom hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till tillsatt kandidat. Med fastighetsbranschens största kandidatnätverk har vi en snabb och kvalitetssäker rekryteringsprocess där vi även kartlägger marknaden och hittar kandidater som inte aktivt söker en tjänst men som har den efterfrågade specialistkompetensen.

Hos oss får du:

• En leverantör med kunskap och förståelse för din verksamhet
• Rådgivning
• Flexibilitet
• Branschens största kandidatnätverk
• Digital offert med e-signering
• Kompetensbaserad rekrytering
• Webbaserad portal för samarbete och kandidatpresentation
• Målgruppsanpassad annonsering i digitala kanaler
• Digital referenstagning

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.


Interim

Vi erbjuder konsultlösningar och personaluthyrning för såväl längre som kortare uppdrag. Med fastighetsbranschen största nätverk kan vi snabbt hjälpa dig att hitta rätt kompetens på alla nivåer inom fastighet och samhällsbyggnad. Vi hyr ut konsulter inom exempelvis management, förvaltning, affärsutveckling, projekt, administration, ekonomi, retail, uthyrning, teknik, drift och skötsel.

Kontakta oss när du behöver hyra in chefer och specialister så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.


Tester och analyser

Våra tester och analyser är till för att göra en mätbar och rättvis bedömning av respektive kandidat. Svaren belyser personens styrkor och svagheter, på så sätt får ni som kund svar på hur pass anpassad kandidaten är för en specifik tjänst.

Läs mer om de tester och analyser vi erbjuder här.


Second opinion

Om ert företag sköter rekryteringsdelen själva erbjuder vi en extern bedömning som kompletterar er process med en second opinion. Processen utförs med noggrant utvalda tester och analyser där kandidaterna bedöms utifrån samma objektiva förutsättningar.

Läs mer om second opinion här.


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019