Söker du personal?


Med våra tre bolag Fasticon Kompetens, Fasticon Support och STF/BFAB löser vi dina kompetensförsörjningsfrågor. Genom att identifiera och analysera dina medarbetares kompetenser hittar vi den bästa lösningen för dig oavsett om det gäller rekrytering, interim, kompetensanalys, karriärväxling eller vidareutbildning.

Med ett brett nätverk och djup kunskap om branschen hjälper vi dig att nå dina affärsmål.


Rekrytering

Vi hjälper dig att rekrytera rätt kompetens för just dina behov samtidigt som vi leder kandidater till deras drömjobb. Våra rekryteringskonsulter har en djup kunskap om fastighetsbranschen och lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Många av våra rekryteringskonsulter har dessutom själva arbetat i fastighetsbranschen vilket gör att vi förstår både kundens och kandidatens behov.

Vår process anpassas efter era specifika förutsättningar och vi hjälper till genom hela rekryteringsprocessen, från behovsanalys till tillsatt kandidat. Med en tredjedel av fastighetsbranschen i vår CV-databas har vi en snabb och kvalitetssäker rekryteringsprocess där vi även kartlägger marknaden och hittar kandidater som inte aktivt söker en tjänst men som har den efterfrågade specialistkompetensen.

Kontakta Fasticon Kompetens för rekrytering av chefer och specialister och Fasticon Support för rekrytering av personal inom drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.


Interim

Vi erbjuder konsultlösningar och personaluthyrning för såväl längre som kortare uppdrag. Med en tredjedel av fastighetsbranschen i vår CV-databas och ett brett nätverk kan vi snabbt hjälpa dig att hitta rätt kompetens på alla nivåer inom fastighet och samhällsbyggnad: management, förvaltning, projekt, administration, retail, uthyrning, teknik, drift och skötsel.

Kontakta Fasticon Kompetens när du behöver hyra in chefer och specialister och Fasticon Support för inhyrning av operativ drift och skötsel, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.


Kompetensanalys

Att kartlägga kompetensbehovet är ett effektivt sätt för att nå affärsmål. Vi gör en analys och presenterar därefter en handlingsplan för hur din organisation kan utvecklas i enlighet med de krav som ställs av kunder, ägare och en marknad i ständig förändring. Det kan handla om att stärka kompetensen hos befintlig personal eller fokus på nyrekryteringar.

I våra individanpassade program använder vi kartläggningsverktyg som självskattningsmoduler, FAVAL (Certifierat testcenter för Fastighetskompetens), personprofilanalyser, prestationstester samt olika former av assesmentslösningar.


Karriärväxling

När en medarbetare av olika anledningar inte kan, vill eller får vara kvar i organisationen, är våra skräddarsydda program för karriärväxling effektiva verktyg för att leda både grupper och individer genom organisationsförändringar. Utöver coachning innehåller det allt från hjälp med CV-skrivning, yrkesprofilering, marknadsgenomgång och motivationsanalys till verktyg för ökad självkännedom om personliga egenskaper och kompetenser, allt anpassat efter medarbetarens behov.


Utbildning

Utvecklingen går snabbare än någonsin och kompetensutveckling är en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraften. Genom STF och BFAB erbjuder vi utbildningar som stärker kompetensen hos yrkesverksamma inom Bygg, Fastighet, El & Energi samt Ledarskap. STF och BFAB har en lång erfarenhet av att specialanpassa kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Med gedigen branscherfarenhet och specialister från näringslivet erbjuder vi såväl öppna som företagsanpassade utbildningar. Vi kartlägger utbildningsbehov och är med hela vägen från planering till utvärdering. Hos STF och BFAB hittar du kortare kurser, seminarier, diplomutbildningar och certifieringsutbildningar.

Låt STF/BFAB berätta mer om vilka utbildningar som passar just ditt företag. Läs mer om STF/BFAB på www.stf.se


Övriga Produkter

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga och validera kompetens inom fastighetsbranschen. Fasticon är ackrediterat testcenter till FAVAL. Genom erfarna testledare erbjuds kartläggning, coaching och utbildning för branschens medarbetare mot certifierad normerad yrkeslicens och certifikat för branschens olika yrkesroller.

Läs mer om FAVAL och vårt erbjudande här.

Du är också välkommen att besöka FAVALs egna hemsida på www.faval.info

Svefa Holding AB har tidigare bedrivit verksamhet under namnet Fasticon. Idag bedrivs den verksamheten under namnet Svefa. De erbjuder bland annat produkter som strategisk rådgivning, förvaltningsrådgivning, upphandling eller outsourcing.

Läs mer om Svefas produkterbjudanden på www.svefa.se


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2018

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2018