Digital referenstagning – smart, smidigt och tidssparande!

Referenstagning är ett vanligt inslag i en rekryteringsprocess. Tidsbrist hos referensgivarna, att samtalen ofta behöver tas utanför arbetstid samt att svaren också kan variera beroende på hur parterna uppfattar och tolkar varandra under samtalet gör att de traditionella telefonsamtalen inte är optimala. Alltfler arbetsgivare har därför valt att använda digitala verktyg och det har visat sig finnas många fördelar.

Tidskrävande referenstagning – ett problem för båda parter

Referenstagning är ofta tidskrävande för både rekryterare och referensgivare. Vi har alla 24 timmar på ett dygn som vi ska fördela mellan arbete och fritid. I många fall behöver referenstagningen bli utförd utanför arbetstid vilket medför att referensgivaren behöver avsätta tid under sin fritid.

En annan sida av referenstagningen är att rekryteraren vill kunna bedöma kandidaterna så objektivt som möjligt. Detta bli försvårat av att det under ett telefonsamtal lätt blir att referensgivaren omedvetet tolkar rekryterarens tonfall och hur han eller hon uttrycker sig. Det kan i sin tur påverka svaret.

Digital referenstagning – tidssparande och ge bättre validitet

På Fasticon arbetar vi alltid utifrån ett kompetensbaserat perspektiv. Det betyder att vi alltid har ett fokus på de kompetenser som tjänsten kräver, samt organisationen behöver idag och i framtiden. Rekryteraren ställer frågor till referensgivaren där hen bland annat får beskriva olika situationer där kandidaten använt sina olika kompetenser. Här spelar de digitala verktygen stor roll då referensgivaren läser frågorna i lugn och ro genom ett smidigt webbaserat verktyg. Referensgivaren får möjlighet att tänka igenom svaren ordentligt utan att känna någon tidspress. Det resulterar i sin tur i en bättre validitet i svaren.

Rättvis bedömning av kandidaterna

När vi använder digitala verktyg som ett komplement i referenstagningen är chansen större jämfört med ett telefonsamtal att varje referensgivares svar blir bedömd likvärdigt av rekryteraren. Referensgivaren får frågorna formulerade på exakt samma sätt skriftligt, vilket minskar risken för tolkningar utifrån tonfall, ordval och så vidare.

Digital smidighet

Vi på Fasticon är övertygade om att digitaliseringen är framtiden! Genom att använda oss av en digital referenslösning kan referensgivaren besvara frågorna oavsett om han eller hon sitter på tåget med mobilen till hands, eller vid datorn i en kontorsmiljö. Skulle referensgivaren ändå anse att det är bättre att ta referenstagningen över telefon kan hen självklart ringa rekryteraren för dialog.

Genom att utveckla digitaliseringsresan kan vi säkerställa att vi även framöver håller den kvalité, effektivitet och kundnöjdhet som vi eftersträvar.

Referenstagning ingår i många av våra tjänster, bl.a. i samband vid rekrytering, second opinion eller om du ska hyra in en konsult.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Relaterade artiklar