7 kritiska moment när du ska hålla i en arbetsintervju

Att hålla i arbetsintervjuer är en del av jobbet för de flesta chefer. Kunskapen om hur man rekryterar kommer dock inte automatiskt med chefstiteln. Det är en konst att klara av att hålla i en hel rekryteringsprocess. Du ska utföra en behovsanalys och formulera en lockande platsannons. Utöver det ska du bland annat också hantera alla ansökningar och genomföra intervjuer. Inte minst är intervjudelen ett av flera kritiska moment i processen som kan skapa osäkerhet och i värsta fall leda till att den bästa kandidaten tappar intresset. Men med rätt förberedelser kan du skapa intervjuer som är givande för båda parter. När du gör rätt får kandidaten en positiv uppfattning om bolaget och tjänsten och du får bra underlag för att kunna ta välmotiverade beslut.

Fasticons bästa intervjutips till dig som rekryterar

Den här artikeln är skriven för dig som rekryterar och vill bli bättre på att intervjua potentiella kollegor. Vi tror att du är nyfiken och förstår att en intervju handlar om många fler moment än att ställa frågor och ta anteckningar. Ta del av våra samlade tips för att hålla en intervju som är givande för både dig och den sökande. 

Skapa trevlig stämning

Det är tyvärr inte ovanligt att en kandidat är mindre intresserad av ett jobb efter en intervju. En vanlig orsak är hur man blev bemött. Därför är det avgörande att få kandidaten att trivas och att visar att du värdesätter intresset för tjänsten. Nummer ett är att själv vara i tid för att hälsa kandidaten välkommen. Presentera dig själv kort och småprata lite för att etablera en relation, men håll den delen kort. Förbered kandidaten mentalt genom att kort gå igenom intervjuns upplägg. Detta bör inkludera hur lång tid intervjun förväntas ta, samt intervjuns struktur. Fråga gärna om kandidaten själv har några frågor kring upplägget eller något annat innan själva intervjun startar ordentligt. Genom att kandidaten inte behöver sitta och fundera på vad som kommer ske härnäst skapar du en trygghet i situationen. När kandidaten är trygg kan personen mitt emot dig fokusera på att besvara frågorna istället för att tänka på vad som kommer ske här näst. 

Lägg bort mobilen

Om du av någon anledning väntar ett extra viktigt samtal som du verkligen måste ta, säg till om det i början av mötet. Annars – skippa nallen! Oftast finns det ingen anledning att ta med den och ditt fokus ska ligga på kandidaten.  Även om du har på ljudlöst kommer du och kandidaten bli distraherade om den surrar och blinkar. 

Bestäm intervjuformen innan mötet

Ingen gillar en intervjuare som är oförberedd. Vi rekommenderar att välja mellan en strukturerad eller en semistrukturerad intervju. Dessa intervjuformer lägger en grund för att lättare kunna jämföra kandidaterna objektiv. I en strukturerad intervju är alla frågor bestämda i förväg. Bedömningsmetoden är strukturerad i förväg och du tar hjälp av checklistor och bedömningsskalor. Alla kandidater får exakt samma frågor och följdfrågor. Vid en semistrukturerad intervju är frågorna också förutbestämda. Däremot väljer du själv följdfrågorna beroende på vad kandidaten berättar för dig. Välj i förväg den metod du anser passar bäst för den specifika tjänsten. Om du inte är förberedd och hittar på alla frågor under mötets gång kommer intervjun inte bli bra för någon. Dessutom kommer du inte kunna jämföra intervjuerna rättvist med varandra.

Visa att du (också) är påläst

För kandidaten är intervjun ett tillfälle att lära sig mer om tjänsten och bolaget. Detta är tillfället när hen bestämmer sig för om det är en arbetsplats hen kommer trivas på eller inte. Var därför förberedd på att du kommer att en nyfiken kandidat kommer att ställa frågor. Tänk noga igenom vilka frågor som du tror kan dyka upp innan intervjutillfället startar. Väv sedan in dem redan i den introducerande presentationen. Det kan exempelvis vara frågor om bolaget (t.ex. kriser som varit, eller tvärtom varför det går så bra just för er och era framgångsfaktorer), hur ni arbetar med employer branding osv. På så sätt visar du att du är påläst, samt tidseffektiviserar intervjun.

Fokusera på kandidaten

Hur trevligt ni än har vid intervjutillfället gäller det att hålla fokus på syftet, nämligen att ta reda på fakta om kandidaten. Det kan underlätta att ha en mental riktlinje att kandidaten ska prata 70–75 procent av tiden. Du förväntar dig förmodligen att kandidaten är påläst om er organisation. Underskatta därmed inte värdet i att visa att du själv är påläst om kandidaten. I det personliga brevet och cv:t kan du ofta hitta mycket information som kan leda till bra följdfrågor. Även den som söker tjänsten uppskattar att känna sig sedd och utvald. Det handlar också om att stärka ert varumärke som arbetsgivare

Avsluta mötet tydligt och håll vad du lovar

Var tydlig med när intervjun närmar sig slutet.  Avsluta med att fråga om den sökande har något mer som hen vill berätta eller som du kanske har glömt att fråga. Berätta därefter tydligt om hur processen ser ut framöver, samt vad ni förväntar av kandidaten om hen går vidare. Det kan exempelvis vara om det kommer att ske fler intervjuer, om ni kommer använda er av tester, göra en bakgrundskontroll samt information om hur referenstagningen går till. Om du lovar att återkoppla på något sätt – se till att hålla vad du lovar. Din återkoppling är kandidatens kvitto på hur pålitlig er organisation är. 

Värna om de som inte fick jobbet

Det är oftast bara en eller ett fåtal utvalda som får en tjänst i en rekryteringsprocess. Resten får söka vidare. Det gäller oavsett om de självmant tackar nej, eller helt enkelt inte var helt rätt person för det specifika jobbet. Du kan lita på att den som varit på en arbetsintervju kommer att berätta vidare om hur de upplevde företaget, oavsett om upplevelsen var positiv eller negativt. Vilket rykte vill er organisation ha där ute? Er organisation vinner mycket på att de personer som inte fick tjänsten vid avslutad process fortfarande är positivt inställda till dig och företaget. Helst ska de ha blivit så intresserade att de är sugna på att söka nästa tjänst som utannonseras och matchar deras profil. Ta därför väl hand även om de som inte fick jobbet! 

Intervjutillfället är en viktig del i en rekryteringsprocess för båda parter. Genom att hålla en trevlig, strukturerad och väl förberedd intervju ökar du förutsättningarna för en framgångsrik rekrytering samtidigt som du stärker ert arbetsgivarvarumärke.  

Relaterade artiklar