Förkortningarna du behöver ha koll på inom bygg- och fastighetsbranschen

AFF, BOA, ÄTA och tum - I samhällsbyggnadsbranschen finns det en mängd förkortningar och begrepp som det är bra att ha koll på. Vi har, tillsammans med vårt utbildningsföretag BFAB, sammanställt en lista med de förkortningar och begrepp du behöver ha koll på som verksam inom bygg- och fastighetsbranschen.

Förkortningarna i bokstavsordning

Här kan du ladda ner en lathund i PDF-format med alla förkortningar att ha nära till hands i jobbvardagen!


AB = Allmänna bestämmelser

ABK = Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

ABT = Allmänna bestämmelser för totalentreprenad

AFF = Avtal för fastighetsförvaltning

AMA = Allmänn material- och arbetsbeskrivning. Är uppdelad i områdena: Administrativa föreskrifter, Anläggning, Hus, VVS, El och Kyl. De administrativa föreskrifterna (AMA AF) spänner över alla fackområden och baseras på AB och ABT.

BAS P = Byggarbetsmiljösamordnare, planering och projektering

BAS U = Byggarbetsmiljösamordnare, utförande av byggnads- och anläggningsarbeten

BBR = Boverkets byggregler

BFAB = Bygg- och fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB. Erbjuder ett brett utbud av utbildningar för yrkesverksamma inom bygg- och fastighetsbranschen. Våra föreläsare kommer från näringslivet och har lång erfarenhet inom respektive områden.

BFS = Boverkets författningssamling

BIM = Byggnadsinformationsmodell

BOA = Boarea, bruksarea för boutrymmen

BYGGLOV = Tillstånd gällande att bygga nytt, bygga om eller ändra en byggnads användning

CM = Construction management. Ett internationellt uttryck för att planera, organisera och styra upp projekt som genomförs på delad entreprenad.

KA = Kontrollansvarig

LOA = Lokalarea, bruksarea för lokalutrymmen

LOU = Lagen om offentlig upphandling

PBL = Plan- och bygglagen

TUM = 2,54 centimeter

ÄTA = Ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete

ÖVA = Övrig area, bruksarea för övriga utrymmen

 

Relaterade artiklar