FAVAL Validering
29 oktober, 2018
Second opinion
5 augusti, 2019
 
 
 

Tester och analyser


Våra tester och analyser är till för att göra en mätbar och rättvis bedömning av respektive kandidat. Svaren belyser personens styrkor och svagheter, på så sätt får ni som kund svar på hur pass anpassad kandidaten är för en specifik tjänst.

Samtliga verktyg vi använder är yrkesrelaterade och har genomförda validitets-, och reliabilitetsstudier som bygger på relevanta svenska normgrupper.


Personprofilsanalyser

Dessa verktyg rekommenderar vi dig som vill göra en djupare och mer omfattande analys av din kandidat avseende typiska egenskaper relaterade till den relevanta tjänsten. Analysen kan användas för alla roller. De vi valt att använda är:

• OPQ 32, SHL Group Sverige

• Thomas PPA, SLG Thomas International AB


Färdighetstester

Det finns flera olika screeningtester för att mäta din kandidats färdigheter och begåvning. Vi kan med de tester vi använder bland annat mäta verbal-, numerisk-, spatial-, och slutledningsförmåga. De tester vi valt att använda är:

• Verify, SHL Group Sverige

• Thomas TST/GIA, SLG Thomas International AB


Motivationsanalys

Syftet med analys är att bedöma vilka faktorer som påverkar en persons arbetsmotivation i positiv eller negativ riktning. Motivationsanalysen förutsäger med god precision hur väl en person kommer att fungera i en viss befattning och hur väl personen kommer att passa in i rådande företagskultur. Denna information kan hjälpa chefer att på bästa sätt ta tillvara på individers och gruppers förmågor. Den analys vi valt att använda är:

• MQ profile, SHL Group Sverige


Vill du veta mer om tester och analyser?

Om du är intresserad av att veta mer om de tester och analyser vi erbjuder är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ger dig mer information om metod och prisbild samt ger förslag på upplägg anpassade efter just dina behov.

Kontakta:

Jeanette Kanka, Rekryteringschef, jeanette.kanka@fasticon.se, 072-389 99 75

 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019