Logo

Projektledning i tekniska projekt

2 + 2 dagar

Rollen som projektledare innebär stora utmaningar. Det gäller inte minst för dig som arbetar med tekniska projekt. Är du i behov av metoder och tips för att öka din förmåga att analysera, organisera och leda projekt? Då är detta kursen för dig.

På den här projektledningskursen fokuserar vi på dina utmaningar och möjligheter som projektledare. Du får lära dig tekniker för en effektiv projektplanering och kommunikation, hur du skapar och leder projektmedarbetare, samverkar med beställaren och kunden. Dessutom får du verktyg som förenklar arbetet och gör att du känner dig säkrare i din projektledarroll.

Innehåll i kurs

Ett projekt är inte det andra likt men grunderna är desamma. Man går igenom samma skeden, ansvarsfrågorna måste tas om hand och ekonomin måste skötas. 

Kursen utgår ifrån "tekniska projekt" på runt 3-9 månader långa, med projektgrupper om 4-8 personer. Vanliga exempelprojekt kan vara produkt- eller processutveckling, ombyggnationer och tillbyggnader.

 • Grundläggande projektmetodik.
 • Projektprocessen – faser, beslutspunkter och styrdokument.
 • Projektorganisationen – roller och ansvar.
 • Projektets koppling till verksamhetens mål och strategier.
 • Målformulering och prioritering
 • Kartlägga omfattning och kravhantering.
 • Nulägesanalys och intressenthantering.
 • Tids- och resursplanering
 • Riskanalys och åtgärdsplanering.
 • Projektkommunikation och mötesteknik
 • Skapa effektiva team och leda medarbetare
 • Projektekonomi och budgetarbete
 • Exempel på projektledningsverktyg

Kursens mål

Ge dig förståelse och verktyg inom projektledning för att driva projektet strukturerat och framgångsrikt.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Sandra Jonsson
Sandra Jonsson Biträdande projektledare, Veolia Water Technologies

"Föreläsaren var väldigt duktig på att skapa intresse genom sitt engagerande sätt att beskriva såväl teori som självupplevda exempel från hur projektledning kan bedrivas."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Grundläggande begrepp
 • Projektorganisering, projektledarens roll
 • Projektets förutsättningar
 • Förstudiefasen

Dag 2

 • Tids- och resursplanering
 • Projektekonomi, budgetarbete
 • Riskanalys

Dag 3

 • Ledarskap
 • Ansvarsfrågor
 • Från grupp till team
 • Samarbete

Dag 4

 • Projektkommunikation
 • Projektstyrning
 • Projektavslut
 • Enklare projektledningsverktyg

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bo Tonnquist
Bo Tonnquist Baseline Management

Bo är föreläsare och konsult med flera års erfarenhet inom produktutveckling, projektledning och verksamhetsutveckling inom internationella företag och organisationer. Bo har författat flera böcker inom projektledning som används av universitet, högskolor och utbildningsföretag. Han är flitigt anlitad som föreläsare och konsult med fokus på projektbaserade arbetssätt och agila metoder. Bo är väl insatt i gällande internationella ISO-standarder inom området projektstyrning och projektledning och var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s certifieringsstyrelse.

Åke Torneklint
Åke Torneklint

Åke arbetar som konsult, coach och utbildare inom projektområdet med fokus på projektledning och är en mycket uppskattad kursledare och föreläsare. Han har under många år arbetat som projektledare i stora och komplexa projekt i internationell miljö. Han har dessutom gedigen erfarenhet från ledande befattningar i stora och medelstora organisationer där han ingått i olika ledningsgrupper. Ledstjärnan i yrkeslivet är att skapa resultat tillsammans med människor genom att coacha och leda på ett sätt som får andra att utvecklas. Han drivs av en passion för ledarskap, projekt och människor.

2 + 2 dagar 29 100 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 17 jan 2023, 09:30
 • Slut 15 feb 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 6 sep 2023, 09:30
 • Slut 5 okt 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Datum

Kursen är uppdelad i 2+2 dagar. 

Vem är kursen för

Nya projektledare, delprojektledare i teknikorienterade projekt eller dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

Datum

stockholm, 17 jan 2023 - 15 feb 2023

stockholm, 6 sep 2023 - 5 okt 2023

Pris

29 100 kr exkl. moms

Andra tittar på

Till toppen