Konsten att sälja in dig till arbetsgivaren
5 augusti, 2019
Hur du som rekryterande chef kan stärka ert varumärke vid intervjutillfället
13 augusti, 2019
 
 
 

Second opinion


Om ert företag sköter rekryteringsdelen själva erbjuder vi en extern bedömning som kompletterar er process med en second opinion. Processen utförs med noggrant utvalda tester och analyser där kandidaterna bedöms utifrån samma objektiva förutsättningar.

Vi börjar med att gå igenom den ställda kravprofilen för att på så vis kunna identifiera vad som ska bedömas hos kandidaterna. Därefter sätter vi ihop ett testpaket utifrån de tester och analyser som vi har att erbjuda.

Efter testpaketet är utfört får ansvarig rekryterare personligen träffa kandidaterna för att genomföra en kompetensbaserad intervju. Genom denna intervju följs testerna upp ännu en gång och kandidaten får därefter en utförlig återkoppling gällande sina testresultat.

Avslutningsvis återkopplar vi personligen med en professionell sammanfattning av vår externa bedömning av kandidaternas resultat.


Vill du veta mer om second opinion?

Om du är intresserad av att veta mer om second opinion är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ger dig mer information om metod och prisbild samt ger förslag på upplägg anpassade efter just dina behov.

Kontakta:

Ingrid Carlman, Rekryteringschef Öst, ingrid.carlman@fasticon.se, 073-415 43 18

Evelina Johnson, Regionchef Väst, evelina.johnson@fasticon.se, 076-610 18 57

Håkon Hansen, Regionchef Syd, hakon.hansen@fasticon.se, 072-164 52 55

 

 
 

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019