7 tips när du ska välja rekryteringsföretag

Inom de allra flesta branscher råder det idag en kompetensbrist. Samtidigt är det få företag förunnat att vara så pass attraktiv att spontanansökningarna från kvalificerade kandidater strömmar in. Det innebär att det ofta är både svårt och tidskrävande att rekrytera rätt medarbetare. För att spara tid och resurser är det vanligt att anlita ett rekryteringsföretag. I Sverige finns det ca 5 900 bolag som arbetar med verksamhet inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning. Vilket ska du välja?

Varför ta hjälp av ett rekryteringsföretag?

Att rekrytera en ny kollega kan låta enkelt, men är komplext, tidskrävande och innehåller en mängd kritiska moment. Att utföra en behovsanalys, upprätta en kravprofil, skriva en lockande platsannons, hitta rätt forum för annonsering, gå igenom och utvärdera alla ansökningar, ta kontakt med potentiella kandidater, söka efter fler kandidater om antalet ansökningar inte är tillräckliga, skapa och utföra eventuella arbetsprover, genomföra alla arbetsintervjuer och återkoppla till de som inte är aktuella för jobbet är bara några moment som ska hinnas med! Utöver det ska du, eller dina kollegor, hinna med att följa upp alla kandidaterna och svara på små och stora frågor om tjänsten och bolaget. Har du kunskap och tid att göra det, toppen! Om inte, fundera på att anlita ett rekryteringsbolag som kan göra jobbet åt dig.

Arbeta professionellt med kompetensbaserad rekrytering

Forskning tyder på att det inte är ovanligt att man gärna anställa personer som liknar en själv. Men är det vad företaget behöver? Genom att anlita ett rekryteringsföretag som rekryterar utifrån ett kompetensbaserat perspektiv får ni hjälp att hitta rätt kandidater baserat konkret utifrån kompetens kombinerat med personlighet. Enkelt förklarat kan man säga att rekryteringsprocessen fokuserar på kandidaternas kompetens för att matcha en i förväg framtagen kravprofil. Frågorna varierar utifrån vilken tjänst det gäller. Gemensamt är dock att ämnen som t.ex. privatliv eller fritidsintressen inte är relevanta utan rekryteraren fokuserar på kandidatens kompetens och potential för den aktuella tjänsten. För en extern rekryterings-konsult är det oftast mer naturligt att förhålla sig objektiv i utvärderingen av kandidaterna.

Rekryteringskonsulten kommer med andra ord göra det objektiva och tidskrävande hantverket åt er. I slutet av processen har du sedan att välja mellan ett antal kvalificerade personer som har rätt kompetens och potential för uppdraget.

Välj ett rekryteringsföretag med ett stort kontaktnät

Det finns rekryteringsföretag som arbetar inom flera olika branscher och så finns det mer specialiserade rekryteringsföretag som nischat in sig inom t.ex. vård, finans eller fastighets-branschen. De nischade rekryteringsföretagen besitter ofta ett stort kontaktnät inom sin specifika bransch. Utöver det har de rekryteringsföretagen en stor kunskap om både branschen, yrkesrollen och konkurrensen. Rekryteringskonsulterna besitter även unik kunskap om hur de hur de ska angripa ansökningarna för att på bästa sätt matcha dem mot tjänsten och era specifika förutsättningar.

En duktig rekryteringskonsult arbetar hårt för att regelbundet både underhålla och bygga sitt nätverk. Detta är extra viktigt inom de branscher där stor kompetensbrist råder och kandidaterna med mest attraktiva cv:n är vana att snarare bli uppsökta än att själva behöva ansöka. En stor fördel med att anlita ett rekryteringsföretag ska vara att få ta del av ett nätverk som ni själva inte har, se därför till att välja ett rekryteringsföretag med ett stort och välunderhållet kontaktnät.

Annonsera i rätt kanaler

Det finns många fördelar med att annonsera tjänsten externt och är ett smidigt sätt att nå fler kandidater och få ett ännu större och bättre urval. Utöver det syns ert varumärke i fler och kanske nya kanaler. Det är viktigt att välja kanaler med omsorg. Ett rekryteringsbolag som kan och förstår din bransch vet vilka kanaler som är bäst för just er och den specifika tjänsten. Dessutom bör de som vana och stora annonsköpare kunna ordna förmånliga priser jämfört med om du själv skulle köpa annonsplatserna.

Ha koll på GDPR

Rekryteringsprocesser innebär hantering av en stor mängd personlig information. Det är information som inte ska bli kvar på någons hårddisk, inkorg eller andra digitala fällor. Välj därför ett rekryteringsföretag som har systemstöd för att kunna delge cv, kandidat-presentationer, testresultat m.m. utan att du behöver ladda ner eller ta ansvar för att lagra och gallra information.

All kandidatkontakt speglar ert varumärke

Det är viktigt att välja det rekryteringsföretaget som bäst förstår ert behov som kund och kan kommunicera er som organisation på ett tydligt och rättvist sätt. Det är ert varumärke som ska vårdas i processen gentemot de nyfikna kandidaterna.

Många kandidater tycker att rekryteringsprocesserna tar alldeles för lång tid och att återkopplingen brister. Kandidaternas negativa upplevelser påverkar bilden av ert företag och arbetsplatskultur. Det kan leda till att de bästa kandidaterna blir negativt inställda och väljer andra arbetsgivare. Var därför noggrann med att ta reda på hur rekryteringsprocessen ser ut från start till mål.

Den kandidat som söker sig till er idag kan också vara en potentiell kund eller samarbetspartner i framtiden. Därför är det viktigt att arbeta aktivt med att skapa en så positiv kandidat-upplevelse som möjligt för alla som visar intresse för tjänsten och er som arbetsgivare. Välj därför ett rekryteringsföretag som kan förklara hur de arbetar aktivt med att företräda ert varumärke och vårda era kandidater.

Kolla upp vilket rekryteringsföretag som är rätt för er organisation

Valet av rekryteringsföretag har ett starkt signalvärde till medarbetare, kandidater och omvärlden. Våga be om referensuppdrag – har företaget utfört liknande lyckade tillsättningar tidigare och var kunden nöjd? Hör dig även för i branschen vad dina branschkollegor har för eventuella erfarenheter av rekryteringsföretaget.

Det är viktigt att känna förtroende för det företag och den rekryteringskonsult som ska hjälpa ert bolag att hitta er nya medarbetare. Tänk på att ni kommer ha ett nära samarbete med den personen som kommer att hjälpa er med rekryteringsprocessen. Underskatta därför inte vikten av att lära känna företaget och rekryteringskonsulten, t.ex. genom ett personligt möte.

En extra säkerhetslina – garantitiden

Ibland blir det fel. Jobbet kanske inte var vad den nyanställde trodde, ett mer attraktivt erbjudande dök upp eller så är det något annat som gör att er nya kollega slutar kort efter att hen påbörjat sin anställning. Det är inte vanligt. Men när det händer är det klokt att ha valt ett rekryteringsföretag med garantitid. Det innebär en trygghet för kunden då rekryterings-företaget erbjuder sig att göra om rekrytering kostnadsfritt om personen skulle säga upp sig inom ett förutbestämt tidsintervall, förutsatt uppsägningen inte beror på exempelvis varsel eller en förändring i kravprofilen. Det betyder också att du slipper göra om allt arbete.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Läs mer om vårt rekryteringserbjudande

Relaterade artiklar