Fasticon hyr ut konsulter specialiserade inom fastighetsförvaltning

Fasticon är Sveriges ledande bemanningsföretag inom fastighetssektorn. Vi är stolta specialister som erbjuder skräddarsydda bemanningslösningar för att säkra din verksamhets fortsätta framgång och stabilitet. Våra konsultchefer hjälper dig med snabba och smidiga processer när du behöver hyra in en konsult inom fastighetsförvaltning.

Fasticons bemanningsteam hittar vad du behöver

Fasticon är specialister på bemanning inom fastighetsbranschen. Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt person till rätt roll och hyra ut konsulter inom fastighetsförvaltning. Oavsett roller inom förvaltningsområdet kan vårt specialiserade bemanningsteam hjälpa dig att hitta rätt person.

Våra dedikerade konsultchefer vet vad som krävs för olika roller inom fastighetsförvaltning. De är experter som matchar dig med konsulter som passar din organisation. Vi har branschens största nätverk av kvalificerade konsulter och vi anpassar oss efter hur du vill organisera din förvaltning.

På Fasticon strävar vi alltid efter att skapa långsiktiga relationer genom att erbjuda professionell rådgivning och snabba lösningar. Oavsett vilket företag du arbetar för eller vilken roll du har som beställare.

Din partner för framgång

Om du söker en partner med lång erfarenhet och djup kunskap om branschen och dess utmaningar har du kommit rätt. Vi specialiserar oss på att hyra ut kompetenta konsulter för olika nyckelroller inom förvaltning. Fasticons konsultchefer vet vad som krävs för att lyckas som konsult inom fastighetsförvaltning och hur rollerna skiljer sig åt inom skilda organisationer. Vi vet vad som krävs för att skapa värde och trygghet för våra kunder och konsulter.

Med Fasticon kan du vara trygg och veta att din verksamhet är redo för fortsatt framgång och stabilitet. Vi är stolta över vår expertis och långa erfarenhet av att hantera en stor bredd av yrkesroller.

Välkommen till Fasticon – din pålitliga partner inom fastighetsförvaltning.

Hyr konsulter för förvaltningsroller inom fastighetsbranschen

Om du behöver förstärka din organisation med kompetenta och engagerade konsulter inom förvaltning kan vi hjälpa dig. Vi har ett brett nätverk av kandidater som är redo att ta sig an nya utmaningar.

Fasticon erbjuder bemanningstjänster inom följande roller:

Exempel på konsulter vi hyrt ut inom förvaltning

Fasticon, med sin expertis inom förvaltning, tillhandahåller regelbundet konsulttjänster till en bred kundbas som omfattar både privat och offentlig sektor. Företagets verksamhetsområden sträcker sig över flera sektorer inklusive industri, energi och fastighetsbranschen. Vi bemannar inom förvaltning, Interim Management och många fler områden.

Uppdragens längd varierar utifrån organisationens behov. Gemensamt är att de sträcker sig över en sammanhängande period och inte endast vid enstaka tillfällen. Behöver du en konsult några månader för att täcka en vakans, eller en längre period för att täcka en föräldraledighet? Hör av dig till oss så hjälper dig!

Här kan du läsa några exempel av alla konsultuppdrag som vi tidigare har tillsatt.

Förvaltare

Vi hjälpte ett kooperativt företag som utvecklar och förvaltar bostäder inom nyproduktion, både bostads- och hyresrätter i Sverige, med att hyra in en förvaltare inom hyresfastigheter. Uppdraget var på heltid och placering var i Linköping.

Konsulten ansvarade för att leverans utfördes enligt avtal på ett sätt som överensstämde med gällande regelverk kopplat till fastighetsägarens ansvar, där samverkan med leverantörer och kund var av största vikt. Konsulten ansvarade även för fastighetens driftnetto och hade ekonomiskt ansvar för förvaltningsobjekten som innefattade säkerställande av intäkter och kostnader, vakansgrad, underhållsplanering och energiuppföljning etc.

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Ansvara för en kvalitetssäkrad leverans enligt avtal.
 • Analysera drifts- och underhållsbehov samt följa upp leveranskvalitén.
 • Upprätta, arbeta med och revidera underhållsplaner.
 • Konsultation avseende byggnadstekniska och fastighetstekniska frågor.
 • Handlägga hyresjuridiska frågor, störningsärenden och försäkringsfrågor.
 • Delta i arbetet med framtagande av förvaltningsrapport och genomföra driftmöte med kund Säkerställa att hyresförhandling genomförs.

Fastighetsförvaltare

Ett kommunalt bostadsföretag i Halland som äger, bygger och förvaltar fastigheter hade behov av att hyra in en fastighetsförvaltare.

Konsulten var ett stöd till den kommersiella förvaltaren och fastighetschefen i arbetet med att uppnå affärsområdets ekonomiska och övriga mål. Ansvaret för det planerade underhållet, både det innevarande året samt för det långsiktiga underhållet låg hos konsulten med stöd från gruppen.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Medverka vid och hantera budget.
 • Upprätta/fastställa årlig underhållsplan.
 • Ansvar för den långsiktiga underhållsplanen.
 • Beställare i underhållsprojekt, driva och slutföra dessa.
 • Tillsammans med den kommersiella förvaltaren göra uppföljningar på köpta tjänster, både externt och internt.
 • Hantera fakturor samt interna AFF-avtal, dvs. intern kommunikation med fastighetstekniksavdelningen.
 • Ekonomisk uppföljning.
 • Sköta dialog med lokalhyresgäster, samt hantera anpassningar för dem.
 • Handlägga försäkringsfrågor och skadehantering.
 • Andra på avdelningen förekommande arbetsuppgifter.

Teknisk förvaltare

Ett exempel är ett uppdrag där vår konsult arbetade som teknisk förvaltare åt ett av de större fastighetsbolagen med flera marknader i Sverige, med placering i Stockholm. Kundens fokus är att utveckla och förvalta levande stadsmiljöer med tjänsteerbjudanden för kontor, bostäder, handel, service och kultur. 

I uppdraget hade konsulten totalansvar för den tekniska förvaltningen samt samordningsansvar för personal.

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Upprätta budget/prognos samt ansvarar för planering av fastigheternas drift, underhåll och skötsel.
 • Ansvara för daglig drift och skötsel, tekniska installationer och myndighetskrav.
 • Ansvara för driftutvecklingen samt enligt uppsatta mål minskning av energianvändning inom fastighetsområdet.
 • Vara samordningsansvarig avseende det dagliga arbetet med drifttekniker/fastighetsskötare.
 • Medverka i utvecklings- samt hyresgästanpassningsprojekt.

Ekonomisk förvaltare

Detta uppdrag började som konsultuppdrag och övergick sedan till en anställning. Kunden var ett mindre och modernt förvaltningsbolag som har inriktning att vara digitaliserad så långt som möjligt.

I rollen som ekonomisk förvaltare ansvarade konsulten över förvaltningen av ett blandat bestånd av bostadsrätter, hyresrätter och nyproduktion. Att leda och styra arbetet i och omkring de fastigheter konsulten skötte samt planera och driva utvecklingsprojekt av olika slag ingick också i arbetsbeskrivningen. 

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Samarbeta i ett team med kundservice, biträdande förvaltare, lokalansvarig, uthyrare och teknisk förvaltare.
 • Stort rapporteringsansvar.
 • Forma fastighetsförvaltningen i gruppen.
 • Arbeta du med många olika leverantörer för olika tjänster, även fastighetsskötsel och drift. 

Förvaltningschef

Till ett av Sveriges största fastighetsbolag med huvudkontor i Stockholm och med ortskontor utspridda nationellt hyrde Fasticon ut en förvaltningschef.

Som förvaltningschef hade konsulten en företagsledande roll och var involverad i och ansvarade för alla delar av verksamheten. Konsulten hade resultat- budget-, och personalansvar. Förvaltningsgruppen bestod av ett tiotal förvaltare och specialister. Konsulten ansvarade för att arbetsleda personalgruppen och säkerställa en god arbetsmiljö.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Leda, planera, styra och utveckla enhetens verksamhet. 
 • Ansvara för förvaltning, drift och underhåll av företagets fastigheter.
 • Ansvara för budget, prognos och resultat. 
 • Upprätta underhållsplan och verksamhetsplanering. 
 • Underhålla kontakten med entreprenörer. 
 • Upprätta samt verkställa marknads- och verksamhetsmål.
 • Ansvar för områdets driftnetto.
 • Planlägga det långsiktiga underhållet.

Fastighetschef

Vi hjälpte ett av Sveriges största kollektivtrafikföretag med att hyra in en konsult som fastighetschef för att driva förvaltningen och utvecklingen av deras fastigheter i Skåne.

Som regional fastighetschef arbetade konsulten både operativt och strategiskt i ett nära samarbete med verksamheten. Konsulten var också involverad i affärs-, resultat- och personalansvar. I rollen ingick även ansvar över att samordna, planera och följa upp fastighetsförvaltningen, samt de åtaganden som berörde fastigheter enligt avtal och myndighetskrav.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Upprätthålla förebyggande underhåll enligt plan så att underhållsskulden inte byggs upp.
 • Driva det ekonomiska resultatet för fastigheterna i regionen.
 • Hyresavtalsfrågor, uppstart- och anbudsarbete.
 • Arbeta för att ha en bra relation med fastighetsägare och andra intressenter.
 • Uppstart- och anbudsarbete.

Biträdande förvaltare

För kunds räkning hyrde vi ut en biträdande förvaltare till ett större fastighetsbolag med attraktiva fastigheter i centralt läge i Stockholm.

Konsulten ingick i ett team som ansvarade för kundens förvaltningstjänster och arbetade för att långsiktigt bibehålla den förvaltade fastighetens värde. I rollen ingick att vara fastighetsägarens förlängda arm för att skapa trygghet avseende frågor kring hälsa och säkerhet hos de som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten.
 
Konsulten ansvarade för att leverans utfördes enligt avtal på ett sätt som överensstämmer med gällande regelverk kopplat till fastighetsägarens ansvar, där samverkan med leverantörer och kund är av största vikt. Ansvar ingick även för fastighetens driftnetto samt ekonomiskt ansvar för förvaltningsobjekten som innefattade säkerställande av intäkter och kostnader, vakansgrad, underhållsplanering och energiuppföljning etc.

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Inläggning av basuppgifter och kontrakt i hyressystemet, Unit4.
 • Utveckla och arbeta med marknadssystemet i Unit4 inkl. kunddatabasen.
 • Upprätta hyresavtal.
 • Planera och verkställa kundaktiviteter för förvaltningsområdet.
 • Kostnadskontroll av drift-, skötsel och entreprenörsavtal samt teleabonnemang.
 • Kontakt med hyresgäster och leverantörer.
 • Vara behjälplig för kollegor vid diverse administration.

Förvaltningsassistent

Ett svenskt fastighetsbolag som fokuserar på kommersiella fastigheter över hela landet hade behov av en förvaltningsassistent. Fasticon löste uppgiften och hade snabbt en konsult på plats till deras kontor i Mölndal.

Konsulten stöttade både förvaltare och teknisk förvaltare på plats i varierande administrativa uppgifter och rapporterade direkt till regionchefen.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Ansvara för mindre förvaltningsprojekt
 • Säkerställa interna kvalitetsrutiner
 • Registrera hyresavtal och projektanmälningar
 • Bistå förvaltare med avhysningar/uppsägningar
 • Ansvara för driftavräkningar
 • Bistå med enklare hyresavtal för exempelvis förråd och parkeringar
 • Viss fakturahantering
 • Ta fram och distribuera hyresgästinformation
 • Arkivering och övriga kontorsgöromål

Kundförvaltare

När ett kommunalt bostadsbolag beläget i en kranskommun till Södertälje sökte en kundförvaltare var Fasticon snabba med att hitta rätt person för uppdraget.

Konsulten stöttade kundservice, felanmälan och uthyrningen i de uppgifter som tillhörde respektive avdelning. Rollen innebar interaktion med hyresgäster och andra intressenter, både personligen och via telefon och mejl.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Bevakning av telefonväxel (under öppettider eller enligt schema).
 • Bemanning av reception under öppettider.
 • Hantera nycklar och taggar. 
 • Boka och genomföra möten med hyresgäster.
 • Ta emot felanmälningar och beställningar och skapa arbetsorder.
 • Mottagning av leveranser/hänvisning till egentlig mottagare t.ex. driften. 
 • Hantera uppsägning av lägenheter.
 • Visning av lägenheter

Bostadsförvaltare

Vi hyrde ut en bostadsförvaltare till ett mindre fastighetsbolag i Västmanlands län.

Konsulten ansvarade för företagets bostadsförvaltning samt arbetsledning av fastighetsskötare. Rollen innebar mycket hyresgäst- och entreprenörskontakt och förutom budgetansvar ansvarade konsulten även för samtliga underhållsprojekt. 

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Förvaltning av bostäder och enstaka kommersiella lokaler.
 • Arbetsledning av 4-6 st fastighetsskötare.
 • Underhållsplanering.
 • Beställare i underhållsprojekt.
 • Kontakt med hyresgäster.

Asset Manager

Fasticon hyrde ut en Asset Manager till ett av Stockholms mest effektiva och moderna fastighetsbolag. Bolaget äger och förvaltar yteffektiva lägenheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet som hyrs ut till privatpersoner, myndigheter, företag och institutioner.

I rollen Asset Manager var konsulten en del av bolagets förvaltningsteam som ansvarar för hela fastighetsportföljen med mål att automatisera och digitalisera processerna, där stor vikt läggs på att föra utvecklingen framåt. Asset Managers är ekonomiskt ansvariga för fastigheterna vilket innebär ett aktivt arbete med driftavtal, planering av reparationer och underhåll och upprättande och uppföljning av budget.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Upprätta, bevaka, följa upp och vid behov omförhandla fastigheternas driftavtal
 • Bevaka, följa upp och vid behov omförhandla fastigheternas hyresavtal
 • Planera och genomföra underhåll av fastigheterna
 • Bevaka, följa upp och genomföra myndighetsåtgärder (såsom SBA och OVK)
 • Kund-/hyresgästkontakt avseende löpande frågor/ärenden
 • Vårda och utveckla relationen med bolagets hyresgäster/kunder
 • Arbeta för att digitalisera och automatisera fastigheterna
 • Budget och prognosarbete för respektive fastighet
 • Kravställare vid ombyggnationer och hyresgästanpassningar
 • Verka för ett digitalt, flexibelt och effektivt arbetssätt
 • Säkerställa fastighetsbeståndets försäkringsnivåer
 • Ansvara för att fastigheterna fungerar väl genom en kostnadseffektiv förvaltning och säkerställa satta mål för bolagets driftnetto

Property Manager

Ett bostadsbolag inom en mindre kommun söder om Södertälje hyrde in en Propery Manager från Fasticon. Kunden är verksam inom allmännyttan och förvaltar bostäder och verksamhetslokaler.

Som fastighetsförvaltare arbetade konsulten med totalförvaltning och förvaltade primärt verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor och äldreboenden. Det ingick även att planera underhåll och arbeta tillsammans i ett team med fastighetsskötare och reparatörer. Vidare samarbetade konsulten med andra avdelningar inom bolaget och med olika underentreprenörer.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Ansvar för fastighetsförvaltning av verksamhetslokaler.
 • Budget.
 • Inneha kontakt med beställare, leverantörer och övriga intressenter.
 • Planera och beställa underhåll.

Hyresadministratör

Då ett av de största privata fastighetsbolagen i Stockholm behövde hyra en hyresadministratör föll valet på Fasticon som leverantör.

Som förvaltningsassistent spelade konsulten en central roll i att stödja förvaltarna i deras dagliga arbete. Huvudsakliga ansvarsområden omfattade en bredd av uppgifter som: hyresgästkontakt, nyckelhantering, administration och systemhantering. Arbetsuppgifter innebar även att hantera kundärenden och att föra ut information till hyresgästerna.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Administration av hyror för bostäder och samhällsfastigheter.
 • Aviseringar och hyresjusteringar.
 • Avstämningar.
 • Bokföring och rapportering.
 • Kontakt med verksamhetens hyresgäster och kollegor.
 • Stöttning och samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Vill du också ha hjälp att hitta de bästa talangerna till ditt bolag?