Fasticon erbjuder flexibla konsultlösningar inom Interim Management

När organisationer ställs inför plötsliga utmaningar är snabba och effektiva lösningar avgörande. Hos Fasticon erbjuder vi flexibla konsultlösningar inom Interim Management. Vi har lång erfarenhet av att leverera chefer och ledare som bygger framstående, effektiva och välmående team. Utforska våra skräddarsydda lösningar som ger snabba resultat i tider av förändring!

Vad är Interim Management?

Interim Management betyder att man hyr in en chef eller specialist med kort varsel för att hantera specifika utmaningar och projekt inom företaget under en begränsad period. Att snabbt kunna hyra in kvalificerade chefer säkerställer ett kvalitativt ledarskap och avlastning i kritiska eller oväntade situationer. Det som är avgörande för att lyckas är ett träffsäkert och stort nätverk av branschens bästa interimschefer och ledare.

För företag inom fastighetsbranschen är Interim Management en kraftfull resurs som kan användas för att säkerställa kontinuitet, flexibilitet och snabbhet i affärsutvecklingen. Allt fler företag ser även en snabb lösning då behov av extern kompetens uppstår på ledningsnivå. Med fokus på snabbhet, flexibilitet och expertis blir interimslösningen en nyckelkomponent för att säkerställa kontinuitet och framgång.

En lösning med flera vinster

Genom att tillfälligt anlita erfarna ledare och specialister får företag möjligheten att direkt adressera och lösa komplexa utmaningar. Interim Management ger även tillgång till en bred pool av erfarenhet och kompetens.

Fasticons erfarna interimschefer har en gedigen bakgrund inom fastighetsförvaltning och kan snabbt förstå företagets unika utmaningar. Förmågan att implementera välgrundade strategier och leverera resultat gör även konsulterna till uppskattade resurser för beställare inom fastighetssektorn.

Hyr en interimschef med kunskap om fastighetsbranschen

Fasticon hjälper till med bemanningstjänster inom chefsrekrytering och hyr ut erfarna interimschefer inom fastighetsbranschen och samhällsbyggnad. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor över hela Sverige. Vi har ett brett nätverk av kandidater som är redo att ta sig an nya utmaningar och bemannar inom Interim Management, fastighetsförvaltning och många fler områden.

Fasticons erbjuder Interim Management-konsulter inom följande roller:

Exempel på interimkonsulter vi hyrt ut inom Interim Management

Fasticon, med sin expertis inom Interim Management, tillhandahåller regelbundet konsulttjänster till en bred kundbas som omfattar både privat och offentlig sektor. Företagets verksamhetsområden sträcker sig över flera sektorer inklusive industri, energi och fastighetsbranschen.

Uppdragens längd varierar utifrån organisationens behov. Gemensamt är att de sträcker sig över en sammanhängande period och inte endast vid enstaka tillfällen. Behöver du en konsult några månader för att täcka en vakans, eller en längre period för att täcka en föräldraledighet? Hör av dig till oss så hjälper dig!

Här kan du läsa några exempel av alla konsultuppdrag som vi tidigare har tillsatt.

Interim förvaltningschef

Vi hjälpte en kund med placering i södra delen av Stockholm med att hyra in en förvaltningschef.

Förvaltningsgruppen bestod av ett tiotal förvaltare och specialister. Gruppen var främst inriktad på den ekonomiska delen av förvaltningen, men samarbetade nära med den tekniska funktionen. 

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Att var involverad i och ansvara för alla delar av verksamheten.
 • Budgetansvar.
 • Prognosansvar.
 • Målansvar.
 • Personalansvar.

Interim fastighetschef

För kunds räkning hyrde vi ut en fastighetschef till ett offentlig fastighetsbolag med fastigheter i Skåne.

Konsulten arbetade nära verksamheten och var involverad i affärs-, resultat- och personalansvar. Något som krävde ett aktivt ledarskap och en affärsmässighet för att ta bolaget framåt.

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Personalansvar.
 • Huvudansvar för fastighetsförvaltningen, operativt och strategiskt.
 • Budget och prognos.
 • Se till att myndighetskrav efterföljs.
 • Inneha kontakt med leverantörer, kunder och övriga intressenter.
 • Hantera avtalsfrågor och upphandlingar.

Interim marknadsområdeschef

Ett kommersiellt fastighetsbolag med bas i Stockholm hade behov av en marknadsområdeschef.

Som marknadsområdeschef ledde vår konsult husteamet operativt, hade resultatansvar för de fastigheter som ingår i marknadsområdet samt var kundernas avtals- och affärspartner. Konsulten arbetade även strategiskt för fastigheternas utveckling deltog i förvaltningsledningen och utvecklingen av förvaltningen.

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Ansvara för affären och den långsiktiga affärsmässiga relationen med kunderna.
 • Planera och genomföra omförhandlingar.
 • Huvudansvar för budget och prognosarbetet för marknadsområdet.
 • Ansvara för att facilitera teamets utveckling.
 • Vara kundens affärspartner och primära kontakt i avtalsfrågor.
 • Resultatansvar för fastigheterna i marknadsområdet.
 • Ansvara för att ta fram affärsplan per fastighet för att skapa en plan för fastighetens och platsens långsiktiga utveckling.

Interim affärsområdeschef

En kommun i norra Stockholm hade behov av en affärsområdeschef och Fasticon fick förtroendet att lösa tillsättningen.

Konsulten var en av två affärsområdesansvariga med ett helhetsansvar för ett fastighetsområde.

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Ansvar för att berörd driftchef/projektledare/energicontroller får information om nya, ändrade eller avgående objekt i det generella uppdrag medarbetaren har från affärsområdesansvariga.
 • Medverka till att kommunens energi- och miljömål uppfylls.
 • Upprätta en budgeterad resultaträkning.
 • Upprätta prognos/uppföljning av resultaträkning.
 • Ansvar för avtalsförhandling.

Interim CFO

Många av våra kunder sitter i vår huvudstad, så även detta välkända tidningshus som var i snabbt behov av en CFO.

I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Övergripande ansvar för ekonomiavdelningen
 • Se över och utvärdera ekonomisystem, processer samt rutiner
 • Bygga upp en ny ekonomifunktion
 • Leda det strategiska ekonomiarbetet samt koncernrapportera.

Interim ekonomichef

När en kund belägna i centrala Stockholm hörde av sig om att de behövde en interim ekonomichef var  Fasticon snabba med att hitta rätt person för uppdrag.  

Konsulten hade en nyckelroll och arbetade både operativt och strategiskt inom verksamheten. Rollen innebar även ett övergripande ekonomiskt ansvar, styra bolagets ekonomi, samt utveckla processer och rutiner.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Upprätta månads-, delårs- och årsbokslut.
 • Likviditetsplanering och kassaflödesanalyser.
 • Analys och uppföljning av resultat och nyckeltal.
 • Ansvara för att leda budget- och prognosprocess.
 • Finansiell rapportering.
 • Effektivisera processer av ekonomiska flöden, befintliga system och verktyg.
 • Ta fram beslutsunderlag till ledningsgrupp och styrelse.

Interim chef teknik och energi

Vi hjälpte ett fastighetsbolag i Stockholm med tillsättningen av en interim chef teknik och energi.

I rollen skulle konsulten bland annat coacha och leda personal för att uppnå mål, säkerställa rätt kompetens för att uppnå de satta målen, hantera daglig förvaltning kostnadseffektivt med hög kundnöjdhet, följa upp budget, prognos och resultat, säkerställa hållbar och långsiktig utveckling av fastigheterna samt följa lagkrav relaterade till fastighetsägaransvar.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • ansvar för teknisk drift, energifrågor, driftsoptimeringar och hantering av styrsystem.
 • Personal- och budgetansvar med fokus på att utveckla både arbetsgruppen och dess medarbetare.
 • Ansvar för att utveckla processer och effektiviserar arbetssätt inom enheten.
 • Ingick i ledningsgruppen.

Interim kommunikationschef

Ett större allmännyttigt bostadsföretag i en kranskommun i Stockholm hade behov av att hyra en interim kommunikationschef. Kunden är verksam inom allmännyttan och förvaltar bostäder.

Konsulten ansvarade för att leda den interna och externa kommunikationen i kombination med att även leda flera medarbetare på bostadsföretagets kommunikationsavdelning. I rollen ingick att genomföra en omfattande digital omvandling, inklusive modernisering av webbplatser och intranät samt utveckling av strategier för sociala medier.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Implementera förenklade och strukturerade arbetssätt för att förbättra effektiviteten i kommunikationsprocesserna.
 • Införa digitala verktyg för val av lägenheter i nyproduktion.
 • Ansvar för PR- och mediearbete, inklusive författande av pressmeddelanden.
 • Stöd till ledningen i strategiska kommunikationsfrågor.
 • Aktivt förbättrat PR- och mediearbete genom proaktivt engagemang.
 • Övergripande ansvar för verksamheten, budget och personal.
 • Ansvara för kriskommunikation
 • Var en del av krisledningsgruppen.

Interim projektchef

Ett exempel är ett uppdrag där vår konsult arbetade som projektchef hos ett fastighetsbolag med placering i Stockholm.

Konsulten hade ett övergripande ansvar för projektgruppen och dess utveckling och skapade rätt förutsättningar för gruppen att leverera enligt kostnads- och tidplan.

 I arbetsuppgifterna ingick bland annat:

 • Personalansvar för ditt team.
 • Stötta och vägleda projektledarna.
 • Affärsplanering.
 • Budget.
 • Medverka i ledningsgruppsmöten.
 • Att kommunicera och samverka med övriga avdelningar inom bolaget.

När ska du överväga att hyra in en interimschef?

I många organisationer uppstår behovet av att säkra rätt ledarskap och avlastning med kort varsel.

En interimschef kan vara en effektiv och kostnadseffektiv lösning vid till exempel:

 • förändringsprojekt
 • organisationsförändringar
 • expansionsplaner
 • sjukskrivning
 • föräldraledighet
 • hög arbetsbelastning
 • implementering av nya system
 • internationalisering

Fasticons bemanningsteam hittar interimslösningen du behöver

Fasticon är specialister på bemanning inom fastighetsbranschen. Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt person till rätt roll och av att hyra ut interimschefer. Oavsett chefsroll inom fastighetsbranschen kan vårt specialiserade bemanningsteam hjälpa dig att hitta rätt person. Vi har branschens största aktiva nätverk av kvalificerade konsulter och strävar alltid efter att skapa långsiktiga relationer genom att erbjuda professionell rådgivning och flexibla lösningar som möter ditt behov.

Vi erbjuder framgångsrika matchningar tack vare att våra konsultchefer skaffar sig en god insikt i kundens verksamhet, förmågan att skapa innovativa lösningar inom strama tidsramar samt över tjugo års erfarenhet av att hyra ut chefer med specialistkunskaper inom fastighetsbranschen.

Utmaningarna inom branschen varierar utifrån olika organisationers förutsättningar och därmed finns ofta önskemål om skräddarsydda lösningar. Vårt dedikerade team av konsultchefer vet vad som krävs för att lyckas inom Interim Management.

Oavsett om du har behov av en konsult för specifika projekt, temporär ledning under förändringsprocesser, eller en chef med specialiserad kompetens för särskilda nyckelroller är Fasticons bemanningsteam redo att hitta en lösning som passar just din organisation.

När du hyr en interim chef eller ledare av Fasticon får du:

 • Ett brett urval av interimschefer och chefskonsulter med specialistkompetens.
 • Skräddarsydda lösningar utifrån din organisations specifika behov och förväntningar.
 • Tillgång till kvalitetssäkrade konsulter som kan bidra med spetskompetens och nya perspektiv.
 • Flexibla lösningar som möter ditt behov.
 • Möjlighet att ta del av branschens största nätverk av kvalificerade konsulter.

Din partner för framgång inom Interim Management

Om du söker en partner med lång erfarenhet och djup kunskap om branschen och dess utmaningar har du kommit rätt. Vi är inte bara specialister på bemanning inom fastighetsbranschen; vi är också experter på att erbjuda interimslösningar som matchar de unika behoven när det kommer till chefstjänster.

Fasticons konsultchefer vet vad som krävs för att hitta rätt konsult till ditt företag. Vi erbjuder en noggrann och genomtänkt sök- och urvalsprocess med löpande dialog både under tillsättning och uppdragets gång. Din tilldelade konsultchef analyserar tillgänglig kompetens på marknaden, både inom vårt breda befintliga nätverk från tidigare uppdrag och andra professionella kontaktytor och nätverk. Allt för att hitta de bäst lämpade och tillgängliga interimskonsulterna som matchar mot kundens önskemål.

All search utgår från en med kunden gemensamt noggrant satt kravprofil. Intresserade konsulter som uppfyller kravprofilen presenteras sedan via ett digitalt gränssnitt. Ytterligare kvalitetssäkring sker genom digital referenstagning med minst två referenter samt en bakgrundkontroll, som vi anpassar utifrån uppdraget. Genom vårt arbetssätt säkerställer vi att våra uppdragsgivare får interimschefer som inte bara snabbt kan etablera sig på plats, utan även leverera resultat från den allra första dagen.

Med Fasticon kan du vara trygg och veta att din verksamhet är redo för fortsatt framgång och stabilitet. Vi är stolta över vår expertis och långa erfarenhet av att hantera en stor bredd av yrkesroller.

Vi är stolta över vår långa erfarenhet av att hantera en mängd olika yrkesroller inom fastighetsbranschen. Vår förståelse för hur olika organisationer skiljer sig åt och vilka krav som ställs på konsulter inom branschen gör att du tryggt kan luta dig tillbaka.

Välkommen till Fasticon – din pålitliga partner inom Interim Management.

Vi erbjuder högsta möjliga sekretess

Vi kommunicerar endast den information som har avtalats med uppdragsgivaren. Om kunden önskar behandlar vi ärendet med fullständig konfidentialitet.

FAQ

Varför Interim Management?

Genom att hyra en interimschef  får din organisation möjlighet till snabb och flexibel hjälp under tidskritiska perioder. Med en kort startsträcka får din organisation den kompetens ni behöver för att täcka upp för en chef eller nyckelperson. Samtidigt bibehåller ni tempo och energi.

Att hyra en interimschef frigör tid att utvärdera det långsiktiga kompetensbehovet. Det utgör även en effektiv strategi för att undvika felaktiga rekryteringar och förhindra att verksamheten tappar fart när en nyckelperson väljer att lämna företaget. Dessutom kan en interimschef bidra med den spetskompetens som kanske saknas in-house och nya perspektiv.

När uppdraget startar kliver en kvalificerad chef in med kort varsel  och tar operativt ansvar med fullt fokus på ett fördefinierat uppdrag. Han eller hon tar samtidigt med sig erfarenheter gällande lösningar från andra organisationer och branscher. Det är också ett smidigt sätt att lösa viktiga projekt utan att förlora fart i kärnverksamheten.

En erfaren interimschef tar sig an och löser utmaningar utifrån tidigare erfarenheter, motiverar medarbetare och har en tydlig plan för att nå uppsatta mål. Genom att lämna över resultat och handlingsplaner när uppdraget är slutfört säkerställer han eller hon en sömlös övergång och ger din organisation möjlighet till fortsatt framgång.

Vad är fördelarna med att hyra in en interimschef?

Vi erbjuder erfarna interimschefer som inte bara upprätthåller tempo och energi, men även tillför spetskompetens och nya perspektiv. På Fasticon skräddarsyr vi lösningar utifrån din organisations specifika behov och förväntningar.

En av de mest framträdande fördelarna med Interim Management är snabbheten. Att hyra en chef genom Fasticon innebär att du med kort varsel får hjälp av våra erfarna konsultchefer från första kontakten. Processen fungerar ungefär likadant som en rekryteringsprocess, men går fortare med bibehållen kvalitet. Interimschefer kan snabbt integreras i organisationen och påbörja sitt uppdrag med kort varsel. Detta gör det möjligt att agera effektivt vid akuta behov eller förändringar på marknaden.

Att hyra in en chef kan vara mycket kostnadseffektivt jämfört med att genomföra en traditionell rekryteringsprocess. Interimschefen är på plats, heltid eller deltid, exakt den tidsperiods som behövs. Det skapar flexibilitet att anpassa arbetskraften efter aktuella behov utan långsiktiga förpliktelser.

Flexibilitet är en annan nyckelfaktor. Interimschefer anpassar sig till företagets behov och kan vara tillgängliga på kort sikt eller för längre uppdrag, vilket ger företaget möjligheten att skräddarsy lösningen utifrån sina behov.

Utöver detta har en interim chef eller ledare lång erfarenhet och en stor verktygslåda som gör att de har rätt kompetens för uppdraget från den första uppdragsdagen. Dessutom är erfarenhetsutbytet en bonus där interimskonsultens erfarenheter lever vidare inom organisationen även efter uppdraget avslutats.

Vill du veta mer? Kontakta Sara Backlund

Affärsområdeschef Bemanning & Rekrytering

sara.backlund@fasticon.se 073-415 43 14

Vill du också ha hjälp att hitta de bästa talangerna till ditt bolag?