Logo

Svenska Elkraftsystemet

2 kursdagar

Kursen syftar till att deltagaren utvecklar kunskap och förståelse för hur det svenska elkraftsystemet är uppbyggt, dess funktion, hjälp- och kringsystem. Du får en god teoretisk grund utan att det krävs förkunskaper om formler och elektriska teorier.

Innehåll i kurs

 • Vad är elkraftnätets uppgift, vilka är elkraftssystemets olika delar.
 • Transmissionsnät, utlandsförbindelser, regionnät och distributionsnät inklusive spänningstopologi.
 • Magasinering, generering, transmission, distribution.
 • Några olika kraftslag: Kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft, pumpkraft, gasturbinkraft, vätgaskraft.
 • Förnybara energikällor, hur påverkar dessa energislag vår miljö?
 • Vad styr elpriset, ”flaskhalsar”, "elbrist” etc.
 • Vårt elkraftnät är just nu i förändring. På vilket sätt? Problematiken och resultatet?
 • Vad finns inom ett stationsområde/ställverk och hur samverkar de olika delarna?
 • Systemjordning, skyddsutjämning och kortslutningskrafter.
 • Reaktiv effektkompensering för att t.ex. öka elkvalitén och driftsäkerheten.
 • Reläskyddet, var finns den placerad, hur är den inkopplad och vad gör den etc?
 • SCADA fjärrkontrollsystem, datakommunikation, kontrollrum och dess gemensamma kraftförsörjning.
 • Fjärrkontrollterminalen (RTU). Dess placering, inkoppling och funktionalitet.
 • Processdatainsamling från elkraftsystemet.
 • Nya smarta elmätare (energimätare) håller på att installeras i Sverige, vad kommer de att kunna bidra med?
 • Smarta elnät. Syftet, uppbyggnad, exempel på ett antal genomförda lösningar och framtidsscenarier.
 • Hur ett SCADA-anläggningsprojekt kan genomföras på en anläggningsplats hos kund.

 

Vi har även en tilläggskurs som går dagen efter. Om du bokar i samband med denna kurs får du 10 % rabatt. Läs mer och boka här: Anläggningsprojekt i kraftindustrin.

Kursens mål

Kursen ger dig kunskap om hur samspelet kring de olika marknadsaktörerna ser ut, vilka de olika energislagen är och dess påverkan på elkraftnätet. Förståelse för uppbyggnad och funktion på några av de viktigaste i elkraftnätet ingående komponenterna.

Att ge dig övergripande kunskaper i hur elkraftsystemet är uppbyggt, funktionalitet samt vilka hjälp- och kringsystem som brukar ingå. Kursen ger dig även grundläggande kunskap kring smarta elnät.

Att du efter kursen ska ha god förståelse för hur komplext ett elkraftnät är, vilken utrustning som ingår samt kunskaper om hur ett SCADA fjärrkontrollsystem kan se ut som styr och övervakar en elkraftsprocess.

Du får också en bild av hur ett SCADA-anläggningsprojekt kan genomföras på en anläggningsplats hos kund. ​

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Historia, allmänt och statistik
 • Övergripande beskrivning av elkraftnätet och dess komponenter
 • Magasinering
 • Generering, förnybara energikällor
 • Transmission
 • Distribution
 • Gemensamma komponenter

Dag 2

 • SCADA-system, reservkraft
 • Processdatainsamling
 • Indikeringar, mätvärden, manöver
 • Fjärrkontrollterminalen
 • Reläskydd
 • Kommunikation
 • Anläggningsarbete "hemma" och på "site"
 • Arbetsmiljö och elsäkerhet

Kompletterande kurs

Se separat kurs Anläggningsprojekt i kraftindustrin (stf.se) tilläggskurs som ger kunskap om hur samspelet mellan de olika marknadsaktörerna ser ut och hur de förhåller sig till varandra.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Kent Mayer
Kent Mayer KemaKonsult AB

Kent Mayer är i grunden utbildad elkraftsingenjör som har en diger bakgrund inom kraft och energi från företaget ABB. I dagsläget har han även genomfört nära 100 utbildningar för olika yrkeshögskolor och privata företag.

Under mer än 45 år har Kent haft en bredd av roller så som serviceingenjör, arbetsmiljöingenjör, heltidsutbildare på ABB University, teknikchef och platschef på olika anläggningsprojekt runt om i hela världen.

Arbetet har skett utifrån de stora SCADA-system som levererats till kund. Detta har inneburit alltifrån primärkomponenterna i ställverket, centrala datorsysteminstallationen till kommunikation och avbrottsfri kraftförsörjning. Givetvis har även montage, installation osv. fram till överlämnande till kund ingått, beroende på aktuell roll.

Parallellt med detta är Kent författare till böckerna ”Datakommunikation i praktiken” och ”Elkraftnät – Uppbyggnad, funktion, hjälp och kringsystem”.

2 kursdagar 14 600 kr exkl. moms
 • stockholm STF Ingenjörsutbildning
 • Start 3 apr 2023, 08:00
 • Slut 4 apr 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Datum

stockholm, 3 apr 2023 - 4 apr 2023

Pris

14 600 kr exkl. moms

Till toppen