Kursens mål

Du ska få kunskap om felströmsberäkningar. Du ska även lära dig att upprätta en selektivplan för såväl kortslutningsskydd som jordfelsskydd.

Innehåll i kurs

  • Skyddsfilosofi
  • Felströmsberäkning
  • Principer för selektivplaner
  • Kortslutningsskydd
  • Jordfelsskydd

 Selektivplan kommer att upprättas för ett realistiskt distributionsnät.

OBS! Kursen innehåller ett Excel-program för selektivplaner. Därför krävs det att du tar med dig egen dator att arbeta på.