Logo

Nya regler för interna elnät

1 Temadag

Nyhet! – Elnät för energidelning mellan abonnenter

Regeringen har beslutat om nya regler för interna elnät från 1 januari 2022 – hur påverkar dessa regler er? Hur stora energidelningsnät kan tillåtas? Får sådana elnät byggas utanför fastigheten?

Enligt ellagen får en ledning inte byggas eller användas utan koncession och den överförda elen ska mätas av nätkoncessionären. Men vilka elnät får byggas utan koncession och vilka ska byggas av elnätsföretag? 

Regeringens förordning visar på interna elnät som får byggas utan koncession och när el får överföras för annans räkning.

Temadagen utgår från regeringens förordning om undantag från elnätskoncession SFS 2007:215 med de ändringar som trätt ikraft 1 januari 2022.​

Innehåll i kurs

 • Begreppet interna elnät
 • Vad avses med överföring för annans räkning?
 • Nyheter för energidelning, produktionsnät och överföring för annans räkning
 • Övriga föreskrivna undantag
 • Ledningsbyggnation på annans fastighet
 • Möjlighet till dispens och bindande besked
 • Servisledning för flera abonnenter
 • Begreppen uttagspunkt och anslutningspunkt
 • Tredimensionell fastighetsbildning
 • Diskussioner och frågor om praktisk tillämpning

 

Kursens mål

Du får en redogörelse för Energimarknadsinspektionens senaste tolkningar, så kallade bindande besked samt en redogörelse för hur IKN-förordningen tolkas.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Johnny Pettersson
Johnny Pettersson Kenzington Solution AB

Johnny Pettersson är produktchef och föreläsare inom arbetsmiljö och säkerhet på Kenzington. Johnny är utbildad skyddsingenjör och är specialist vad gäller arbetsmiljö inom elområdet.

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö

Mats är elsäkerhetsingenjör, konsult och erfaren föreläsare hos STF. Mats är dessutom ledamot i de tekniska kommittéerna TK 64 som bland annat har tagit fram Elinstallationsreglerna och TK 78 som hanterar standarder för elsäkerhet vid arbete.

Conny Bäckman
Conny Bäckman Energimarknadsinspektionen

Conny Bäckman är jurist på Energimarknadsinspektionen och har jobbat där sedan 2007. Hans huvudsakliga uppgifter är att arbeta med icke koncessionspliktiga nät och koncession enlig naturgaslagen. Tidigare har Conny arbetat med bland annat nätkoncession enligt ellagen och intäktsramar.​

Louise Hultmark
Louise Hultmark Energimarknadsinspektionen

Louise Hultmark är jurist på Energimarknadsinspektionen och har jobbat där i snart två år. Hennes huvudsakliga uppgift är att arbeta med icke koncessionspliktiga nät.

1 Temadag 6 900 kr exkl. moms
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 20 okt 2022, 09:30
 • Slut 20 okt 2022, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Personer som planerar ledningsnät, anslutningsingenjörer och andra som påverkas av regler för koncession och mätning av överförd elenergi, såväl inom elnätsföretag som innehavare av interna elnät.

Datum

stockholm, 20 okt 2022

Pris

6 900 kr exkl. moms

Till toppen