Logo

Ledningsdimensionering enligt HB 421

2 kursdagar

Kursen bygger som titeln anger på SEK Handbok 421. Du får kunskap i vilka regler som gäller för dimensionering av kablar och skydd enligt gällande Elinstallationsregler, SS 4364000.

Du kommer även att få förståelse för hur SEK HB 421 med fördel kan användas i ditt arbete vid val av area och skydd med hänsyn till överström och skydd mot elchock.

Kursen går även igenom installationer skyddade av såväl smältsäkringar som dvärgbrytare. Du kommer även att få ta del av ett flertal beräkningsexempel.

Komplettera gärna denna kurs med kompletteringskursen Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd,bokar du båda får du 20 % rabatt på kompletteringskursen.

Innehåll i kurs

 • Belastningsförmåga
 • Installationsmetod
 • Belastade ledare
 • Skydd mot överlastström
 • Överlastskydd
 • Dimensionering enligt SS 4241424 och SS 4364000
 • Anslutningssladdar
 • Skydd
 • Servis-, huvud-, och gruppledningar

Kursens mål

Att du med hjälp av SEK HB 421 ska kunna dimensionera kablar och skydd enligt Elinstallationsreglerna, när det gäller belastningsförmåga, skydd mot överlast och kortslutning samt skydd mot elchock.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

09.00 Samling och registrering

09.30 Kursstart
• Belastningsförmåga, installationsmetod, anhopning och omgivningstemperatur
• Antalet belastade ledare
• Skydd mot överlastström, krav och möjligheter
• När och hur kan överlastskydd utelämnas?
• Säkring och dvärgbrytare som överlastskydd
• Dimensionering med hjälp av standarderna SS 4241424 och SS 4364000
• Anslutningssladdar
• Belastningsförmåga för parallella förband
• Kablars korttidsströmtålighet, skydd vid kortslutning

16.30 Kursdag avslutas

Dag 2

(08.30–16.00)
• Säkring och dvärgbrytare som kortslutningsskydd
• Elinstallationsreglernas krav på skydd mot elchock vid ett fel
• Felskyddet, olika frånkopplingstider i TN-system, 0,4 och 5 sekunder
• Servisledningar, huvudledningar och gruppledningar
• Förimpedans Zför
• Skydd genom automatisk frånkoppling – installationer skyddade av dvärgbrytare (SS 4241404)
• Skydd genom automatisk frånkoppling – installationer skyddade av smältsäkring (SS 4241406)
• Praktiska tillämpningar och övningsexempel

16.00 Kursavslutning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

2 kursdagar 16 800 kr exkl. moms
 • stockholm STF Ingenjörsutbildning
 • Start 21 mar 2023, 08:15
 • Slut 22 mar 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Elektriker, elkonstruktörer, elinstallatörer, elprojektörer, besiktningsmän och du som dimensionerar ledningssystem inom alla typer av elinstallationer för lågspänning.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i Elinstallationsreglerna, SS 4364000 och SEK HB 421 där bl.a. fodringar om skydd genom automatisk frånkoppling ingår. Du bör även ha viss kunskap i ellära och elektroteknik som används i ledningssystem för lågspänningar.

Datum

stockholm, 21 mar 2023 - 22 mar 2023

Pris

16 800 kr exkl. moms

Till toppen