Temadagens innehåll

Temadagen avhandlar innehavarens skyldigheter

  • vid elinstallationsarbete
  • vid arbete på elanläggningen
  • för kontroll av elanläggningen

 

Ett särskilt avsnitt behandlar fortlöpande kontroll och kravet på dokumenterade rutiner och vi går metodiskt igenom den vägledning som Elsäkerhetsverket tagit fram för bland annat riskbedömning.​

Se programmet för temadagen under fliken "Program".