Kursens mål

Att ge dig kunskap om hur jordning och skärmning fungerar och hur man genomför de åtgärder som behövs. Att skapa förståelse för egenskaperna vid såväl låga som höga frekvenser och för pulser. Kursen visar dig också vilka åtgärder som är effektivast för respektive typ av störkälla.

Innehåll i kurs

Jordning
Syftet med jordning och vad som kan uppnås med jordtag i mark och   potentialutjämning i anläggning. Kunskap om hur du jordar för att ta hand om strömpulser från åska och andra källor samt hur jordning fungerar vid höga frekvenser 

Skärmning
Kunskap i hur skärmar fungerar vid olika frekvenser samt val av material. Information om vad som begränsar effektiviteten hos en skärm och hur man kommer till rätta med det. Materialval och utformning av skärmen. Användning av skärmad kabel och hur manväljer typ av skärmad kabel. Vad som behövs och vad man ska tänka på.