Kursens mål

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna:
• Ha förståelse för elsäkerhetsledarens ansvar vid arbete.

 • Redogöra för vilka andra du måste samarbeta med i egenskap av elsäkerhetsledare.
 • Beskriva processen för riskhantering och elsäkerhetsplanering innan arbetet påbörjats.
 • Genomföra riskhanteringar och vidta nödvändiga skyddsåtgärder.
 • Beskriva vilka kunskaper och erfarenheter som behövs för olika roller/funktioner.
 • Utnämna de som uppfyller kraven på kunskap och erfarenhet att agera som elsäkerhetsledare.
 • Säkerställa att de entreprenörer som anlitats uppfyller krav.
 • Säkerställa att elinstallationer utförs enligt gällande regelverk av registrerat elinstallationsföretag.​

Utbildningen är lärarledd där delar av tiden ägnas åt övningar. Du som deltagare bidrar till utbildningsdagen genom en levande dialog där erfarenheter och frågeställningar delas.

Innehåll i kurs

 • Elansvar
 • Elorganisation/ roller
 • Elsäkerhetsledare (P.I.C.W) + integrerat av den globala PICW trainingen
 • Nya elsäkerhetslagen
 • SEVEN Steps
 • Praktisk jordning
 • Spänningskontroll
 • Riskbedömning
 • Vad ska man göra vid el-olycka

Allt enligt instruktion 8DAD1000291 och PICW AA111, SS-EN 50110, SS-EN50191