Logo

ELSA - elsäkerhet vid arbete

1 kursdag

Denna kurs behandlar risk för personskador på grund av strömgenomgång eller verkan av kortslutning eller ljusbåge. Vi går igenom föreskrifter som anger de grundläggande säkerhetskrav som ska vara uppfyllda utan att i detalj på vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid arbete där det finns elektisk fara för de som deltar i arbete.

ELSA ger användaren de grundläggande teoretiska kunskaperna som krävs enligt myndigheternas föreskrifter för arbete på eller invid elektriska starkströmsanläggningar. Med ELSA har du tillgång till de föreskrifter som gäller vid skötsel av elanläggningar, metoder enligt svensk standard och de grundläggande principerna enligt ESA.

Kursen följer den kursplan som STF tagit fram för elsäkert arbete i elanläggning. Kursen utgår från SS EN 50110-1.

Innehåll i kurs

 • Elfaran
  - Statistik
  - Skadeeffekter, kort- och långsiktiga
  - Elfaran, chockstömmar och ljusbågar
  - Vikten av läkarundersökningar. Anmälan av elolycka
  - Skyddskläder

 • Organisation
  - Tydlighet i ansvar och arbetsuppgifter
  - Elsäkerhetsledarens roll – skyldigheter och förväntningar

 • Det elektriska regelverket – en kort presentation
  - Lagar, förordningar, föreskrifter och standarder för elsäkerhet, aktuella regler och de viktigaste förändringarna

 • Riskhantering
  - Elsäkerhetsplanering


  - Skyddsutrustning och verktyg

 • Skötselåtgärder
  -Kopplingar
  -Mätning
  -Besiktning
  -Provning
 • Arbete

  - Arbetsmetoder med fokus på arbetet utan och nära spänning
 • Kunskapskontroll

Kursens mål

Är att du som arbetar inom industriella elanläggningar samt elinstallationer i bostäder och liknande ska lära dig att förebygga elolycksfall genom att tillämpa den anpassade säkerhetsanvisningen ELSA. Kursen avslutas med ett slutprov där deltagare efter godkänt resultat erhåller ett personligt certifikat.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Klas-Göran Sundvall
Klas-Göran Sundvall STF Ingenjörsutbildning

Klas-Göran är civilingenjör inom kraftelektroteknik, ordförande i TK78 och har deltagit i den internationella arbetsgruppen som omarbetat EN 50110-1. Mångårig och uppskattad föreläsare på STF.

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö

Mats är elsäkerhetsingenjör, konsult och erfaren föreläsare hos STF. Mats är dessutom ledamot i de tekniska kommittéerna TK 64 som bland annat har tagit fram Elinstallationsreglerna och TK 78 som hanterar standarder för elsäkerhet vid arbete.

Peter Nilsson Westrin
Peter Nilsson Westrin PNW Elteknik AB

Auktoriserad installatör som delar sin tid mellan uppdrag som föreläsare inom elteknik och elsäkerhet samt som elinstallatör i eget elinstallationsföretag.

Michael Holmgren
Michael Holmgren High Voltage Security in Scandinavia

Michael driver idag företaget High Voltage Security in Scandinavia, främst med inriktning på utbildning inom elsäkerhet samt konsultuppdrag. I grunden är Michael högskoleingenjör med inriktning på elkraft. Han innehar även auktorisation för högspänning (A) och bedriver viss utbildning i egen regi samt är en uppskattad föreläsare hos STF. 

Sedan tidigare har Michael arbetat med både LSP- och HSP-installationer, projektledning samt på exportmarknaden verkat som tekniskt stöd för HSP-produkter.

Företagsintern kurs

Företagsintern kurs

STF Ingenjörsutbildning har lång erfarenhet av att skräddarsy olika kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Med vår gedigna erfarenhet, pedagogiska upplägg och unika nätverk av kvalificerade föreläsare och specialister levererar vi utbildning i toppklass. Vi kan förlägga utbildningen på plats hos er, hos oss – eller i digitala klassrum. Vi har t ex med denna kurs utvecklat en digital WebELSA som är en repetitionskurs som genomförs t ex årligen efter den lärarledda utbildningen.

 

Vi kan också anpassa kursens innehåll till Era egna interna instruktioner kring elsäkerhet så det blir ännu tydligare för deltagarna hur de ska arbeta hos just Er. Vi kan också vara med att utveckla instruktioner som utgår från standarden 50110-1 för ert företag.

 

Kontakta Andreas Carlsson för mer information samt prisuppgift.

Pris & Villkor

I priset för schemalagd kurs ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Alla arbeten som åtgärder på eller nära elektriska anläggningar med spänningsnivåer från och med klenspänning till och med högspänning.

Arbetsgivare, arbetstagare, såväl tekniker som administratörer som är verksamma inom industri- och installationsföretag och måste kunna tillämpa hela eller delar av ELSA vid skötsel av elanläggningar.

Till toppen