Logo

ATEX direktiv

3 kursdagar

Här går vi igenom vad du behöver veta för att kunna projektera, installera och kontrollera elektrisk och mekanisk utrustning placerad i explosiv miljö. Syftet är att skapa förståelse för hur ATEX-direktiven kan påverka dig och din verksamhet. Kombinationen av explosiv miljö och tändkällor innebär stora risker. Därför krävs kunskap om de standarder som gäller inom ATEX-klassade områden.

Innehåll i kurs

 • Riskbedömning, klassning
 • Grupparbeten inkl redovisning
 • ATEX direktiv
 • Användardirektivet
 • Explosiv dammblandning
 • Statisk elektricitet
 • Skyddsprinciper
 • Märkning av Ex-materiel
 • Installationsprinciper
 • Exi, apparater och system

SEK-handböckerna 426 (SS-EN 60079-10-1) och 427 (SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17) ingår i kursdokumentationen. Dessa behandlar klassning av riskområden med explosiv gasatmosfär samt installation, kontroll och underhåll.

Kursens mål

Att du ska få kunskap om ATEX-direktiven och förstå märkningen av elektrisk och mekanisk utrustning. Vidare ska du få kännedom om de faktorer som styr riskbedömning och klassning, vilka elmateriel som lämpar sig för olika riskområden samt för- och nackdelarna med olika konstruktionsprinciper.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Christoffer Dunlap
Christoffer Dunlap Maintenance engineer, Cytiva Sweden AB

”Fantastiskt bra hanterat när ni på så kort varsel kunde ordna så att jag fick delta på distans, det uppskattas starkt. Kent är otroligt kunnig och ämnet är jätteintressant.”

Patrik Woss
Patrik Woss ESD-revisor, Armeka AB

"Som konsult i den här typen av miljöer fick jag en god överblick av de olika regelverkens sammanflätning."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering

Introduktion, presentation

Riskbedömning, klassning gas
- systematisk genomgång av handbok 426 (SS-EN 60079 10)
- hantering, förvaring m.m. av brandfarlig vara
- vem ansvarar för klassningen?
- vem utför klassningen?
- måste klassningen dokumenteras?

Riskbedömning, klassning gas (forts.)
- exempel, grupparbete

 

Dag 2

Riskbedömning, klassning damm
- ämnen
- antändningstemperatur
- explosionsgränser

ATEX-direktiven
- produktdirektivet
- föreskrifter
- harmoniserade standarder
- översikt mekaniska skyddsprinciper

ATEX-direktiven (forts.)

Användardirektivet
- riskbedömningar
- skyltning
- säkerhetsdata
- explosionsskyddsdokument

Statisk elektricitet
- SS-EN 60079-32-1

Dag 3

Skyddsprinciper
- Exe, Exd, Exi, Exp, Exm, Exo, Exn

Märkning av Ex-materiel
- märkning enligt standard och ATEX-direktiv

Installationsprinciper
- installation enligt ny utgåva av standarderna i handbok 427 (SS-
  EN 60079-14)
- kabelval och kabelförläggning
- potentialutjämning
- frekvensstyrning av motorer

Installationsprinciper (forts.)
Exi, apparater och system
- säkerhetsbarriärer
- val av kabel
- systemuppbyggnad
- systembeskrivning
- dokumentation

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Kent Ruuth
Kent Ruuth Kent Ruuth Konsult AB

Kent är konsult med lång erfarenhet inom ATEX Explosionsfarliga områden. Han är ordförande för SIS/TK001 och för SEK TK 31 som hanterar de standarderna som finns inom det explosionsfarliga området. Han deltar också i IEC där man tar fram klassningsstandarderna 60079-10-1 (gas/ånga/atmosfär) och för 60079-10-2 (dammatmosfär) samt i 60079-14 Elinstallationer.

Kent var med i arbetet med att översätta klassningsstandarden SS-EN 60079-10-1 till den svenska handboken om klassning "SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden". Han var också delaktiga i arbetet med att översätta elinstallationsstandarden SS-EN 60079-14 till den svenska handboken om elinstallationer "SEK Handbok 427 elinstallationer i explosionsfarliga områden.

3 kursdagar 23 700 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 25 apr 2023, 09:30
 • Slut 27 apr 2023, 15:30
 • Boka
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 21 nov 2023, 09:30
 • Slut 23 nov 2023, 15:30
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Alla som har behov av utbildning och vidareutbildning i ämnet ATEX, explosionssäkra elinstallationer och arbetsmiljöer. Eftersom standarderna i SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 har uppdaterats, är kursen aktuell för alla elkrafttekniker som arbetar med elinstallationer i Ex-miljö.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 25 apr 2023 - 27 apr 2023

stockholm & digitalt klassrum, 21 nov 2023 - 23 nov 2023

Pris

23 700 kr exkl. moms

Till toppen