Logo

Bygg och anläggningsprojekt i praktiken

2 kursdagar

Allt du behöver veta för ett lyckat genomförande!

Vi tittar på ett typiskt projekt i en leveransorganisation, delegeringsordning, hur en ny affärsmöjlighet kan drivas i en organisation där bland annat arbetsmiljörelaterade risker och kostnader behöver hanteras inom de olika projektfaserna.

Du får en god teoretisk grund för att förstå hur en projektorganisation fungerar. Vi går även igenom vad ett tillbud respektive olycka är och hur den bör/ska hanteras. Hur drar vi lärdomar av ett redan genomfört anläggningsprojekt inför nästa projektstart?​

Innehåll i kurs

 • Hur arbetsmiljörisker och kostnader kan hanteras tidigt i ett projekt för att sedan användes genom hela projektet fram t.o.m. överlämnandet till kund.
 • Samspelet och arbetsgång mellan de många olika marknadsaktörerna, hur ser det ut och hur förhåller de sig till varann?
 • Bygg- och anläggningsprojekt och anläggningsplats.
 • Ett bygg- och anläggningsprojekt består av ett antal väsentliga delar som också bör/ska hanteras:
  • Projektets omfattning och avgränsning.
  • Policy och mål.
  • Organisation och ansvar.
  • Utbildning och kompetens.
  • Faror, riskhantering samt regler och krav.
  • Resursallokering.
  • Styrning och kontroll av entreprenörer.
  • Projektkommunikation.
  • Kontroll och uppföljning.
  • Projektavslut och den viktiga erfarenhetsåterföringen.
 • Gruppdiskussioner och övningar.
 • Efter kursen ha en god förståelse för hur ett bygg- och anläggningsprojekt genomförs på ett säkert sätt utan tillbud eller olyckor, att projektet avslutas i tid, levereras komplett, med rätt kvalitet och inom budgetramen.

Kursens mål

Förstå hur viktiga de arbetsmiljörelaterade delarna är i ett projekt. Att få kunskap om hur samspelet mellan de olika marknadsaktörerna ser ut och hur de förhåller sig till varann. Förvärva övergripande kunskaper hur arbetsmiljörisker bör hanteras tidigt i ett projekt för att dra nytta av detta under hela projektets genomförande.

Via gruppdiskussioner och övningar förvärva och förstärka kunskapen inom området

Att efter kursen ha en god förståelse för hur ett projekt genomförs på ett säkert sätt utan tillbud eller olyckor, att projektet avslutas i tid, levereras komplett, med rätt kvalitet och inom budgetramen. Förstå vad erfarenhetsåterföring omfattar och vikten av att detta genomförs.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Kent Mayer
Kent Mayer KemaKonsult AB

Kent Mayer är i grunden utbildad elkraftsingenjör som har en diger bakgrund inom kraft och energi från företaget ABB. I dagsläget har han även genomfört nära 100 utbildningar för olika yrkeshögskolor och privata företag.

Under mer än 45 år har Kent haft en bredd av roller så som serviceingenjör, arbetsmiljöingenjör, heltidsutbildare på ABB University, teknikchef och platschef på olika anläggningsprojekt runt om i hela världen.

Arbetet har skett utifrån de stora SCADA-system som levererats till kund. Detta har inneburit alltifrån primärkomponenterna i ställverket, centrala datorsysteminstallationen till kommunikation och avbrottsfri kraftförsörjning. Givetvis har även montage, installation osv. fram till överlämnande till kund ingått, beroende på aktuell roll.

Parallellt med detta är Kent författare till böckerna ”Datakommunikation i praktiken” och ”Elkraftnät – Uppbyggnad, funktion, hjälp och kringsystem”.

2 kursdagar 14 200 kr exkl. moms
 • stockholm STF Ingenjörsutbildning
 • Start 19 okt 2022, 08:00
 • Slut 20 okt 2022, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Förkunskaper

Erfarenhet av arbete inom bygg- och/eller kraft­industrin och med fördel deltagit på kursen ”BAS-P / BAS-U” eller mot­svarande.

Övrig information

Utskrivet presentationsmaterial som innehåller de i kursen behandlade områdena med fokus på projektprocessen där även en riskgraderingstabell ingår. Övningar genomförs löpande under genomförandet.

Datum

stockholm, 19 okt 2022 - 20 okt 2022

Pris

14 200 kr exkl. moms

Till toppen