Utbilda dig


Utvecklingen går snabbare än någonsin och kompetensutveckling är en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraften. Genom STF och BFAB erbjuder vi utbildningar som stärker kompetensen hos yrkesverksamma inom Bygg, Fastighet, El och Energi. STF och BFAB har en lång erfarenhet av att specialanpassa kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Med gedigen branscherfarenhet och specialister från näringslivet erbjuder vi såväl öppna som företagsanpassade utbildningar. Vi kartlägger utbildningsbehov och är med hela vägen från planering till utvärdering. Hos STF och BFAB hittar du kortare kurser, seminarier, diplomutbildningar och certifieringsutbildningar.

Låt STF & BFAB berätta mer om vilka utbildningar som passar just ditt företag.


STF

I nära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder vi kurser och utbildningar för yrkesverksamma i teknikdrivna företag, främst inom el och energi. Våra föreläsare är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet.

Utvecklingen går snabbare än någonsin och det du en gång lärde dig behöver förr eller senare kompletteras. Enligt vår erfarenhet oftare förr än senare. Utbildning är kort sagt en förutsättning för att du som medarbetare ska kunna vara med och bidra till teknikutveckling och innovationer. Med en kurs hos STF fortsätter du att utveckla din kompetens.

Läs mer om STF på www.stf.se.


BFAB

I nära samarbete med näringslivet utvecklar och erbjuder vi kurser och utbildningar för yrkesverksamma i bygg- och fastighetsbranschen. Våra föreläsare är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet.

I bygg- och fastighetsbranschen är kunskapskraven höga och kompetensnivån avgörande. Vi tillgodoser fördjupad ämneskompetens och ständigt uppdaterade kursinslag för fastighetsbranschens yrkesroller.

Vi utbildar i byggprocessens olika steg och för de krav som följer. Dessutom rustar vi dig inom ledarskap, förhandling och kundbemötande.

Låt oss bli din kompetenspartner – vi stöttar individer i karriären och hjälper företag att säkra fortsatt framgång.

Läs mer om BFAB på www.bfab.se.


Företagsanpassad utbildning

Både STF och BFAB har lång erfarenhet av att skräddarsy olika kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. De hjälper er hela vägen från inventering, planering till utvärdering oavsett om behovet är en kortare utbildningsinsats eller ett längre program som spänner över tid. Med vår gedigna erfarenhet och vårt unika nätverk av kvalificerade föreläsare och specialister levererar vi utbildning i toppklass. Låt oss bli ditt bollplank och din kompetenspartner!

Läs mer om företagsanpassad utbildning för STF här och för BFAB här.


FAVAL

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga och validera kompetens inom fastighetsbranschen. Fasticon är genom vårt utbildningsbolag BFAB ett ackrediterat testcenter till FAVAL. Genom erfarna testledare erbjuds kartläggning, coaching och utbildning för branschens medarbetare mot certifierad normerad yrkeslicens och certifikat för branschens olika yrkesroller. Läs mer om FAVAL och vårt erbjudande här.

Du är också välkommen att besöka FAVALs egna hemsida på www.faval.info.


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019