UTBILDA DIG

-

STF
BFAB
FAVAL

Utbilda dig


Utvecklingen går snabbare än någonsin och kompetensutveckling är en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraften. Genom STF och BFAB erbjuder vi utbildningar som stärker kompetensen hos yrkesverksamma inom Bygg, Fastighet, El och Energi. STF och BFAB har en lång erfarenhet av att specialanpassa kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Med gedigen branscherfarenhet och specialister från näringslivet erbjuder vi såväl öppna som företagsanpassade utbildningar. Vi kartlägger utbildningsbehov och är med hela vägen från planering till utvärdering. Hos STF och BFAB hittar du kortare kurser, seminarier, diplomutbildningar och certifieringsutbildningar.

Låt STF & BFAB berätta mer om vilka utbildningar som passar just ditt företag.


Företagsanpassad utbildning hos STF

Är ni fler på företaget som behöver kompetensutveckling? Vi erbjuder både grupprabatter på våra öppna utbildningar och specialanpassar olika kompetenslösningar för både större och mindre organisationer. Vi hjälper er hela vägen från planering till utvärdering. För mer information kontakta info@stf.se.

Läs mer om STF på www.stf.se.


BFAB

Vi erbjuder grund- och fördjupningskurser, diplomprogram, seminarier och temadagar samt kompetensavtal och utbildningspaket, skräddarsydda för företag. Hur ert behov än ser ut kommer ni mötas av gedigen erfarenhet, kvalitetsmedvetenhet, ett brett nätverk – och ett stort engagemang!

Läs mer om BFAB på www.stf.se/bfab.


FAVAL

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga och validera kompetens inom fastighetsbranschen. Fasticon är genom vårt utbildningsbolag BFAB ett ackrediterat testcenter till FAVAL. Genom erfarna testledare erbjuds kartläggning, coaching och utbildning för branschens medarbetare mot certifierad normerad yrkeslicens och certifikat för branschens olika yrkesroller. Läs mer om FAVAL och vårt erbjudande här.

Du är också välkommen att besöka FAVALs egna hemsida på www.faval.info.


Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019

Kontakta oss på mail info@fasticon.se, telefon 08-556 706 00.


© Fasticon AB 2019