Logo
STF stärker kompetensen inom el & energi

STF stärker kompetensen inom el & energi

I nära samarbete med branschen utvecklar och levererar STF sedan 1930-talet utbildningar för yrkesverksamma inom el & energi. Erbjudandet består av både öppna utbildningar och unika kompetenslösningar som vi skapar utifrån kundernas specifika behov. 

Våra föreläsare och instruktörer är alla specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i branschen. 

STF levererar lärande i många olika former, såväl fysiskt som digitalt och vi utvecklar våra utbildningar kontinuerligt. 

STF Ingenjörsutbildning drivs i kommission med BFAB och är en del av Fasticon, specialister på kompetensförsörjning inom samhällssbyggnadsektorn. Vi hjälper kunder över hela Sverige att stärka både sin kompetens och konkurrenskraft. ​

Övningsanläggning i Bjurfors/Avesta

Övningsanläggning i Bjurfors/Avesta

STF har en välförsedd övningsanläggning på 7 ha med utrustningar upp till 220 kV. I Bjurfors genomför vi bland annat våra unika utbildningar inom Arbete med spänning (AMS) högspänning. AMS är en metod som ökat rejält de senaste åren och verkligen har framtiden för sig.

Utbildningsanordnare inom Wattityd

Utbildningsanordnare inom Wattityd

STF är utbildningsanordnare inom Wattityd. Energiföretagen Sverige samarbetar med seriösa utbildningsanordnare för att förebygga olyckor genom rätt kunskap och rätt attityd. Avtalet är en kvalitetsstämpel och ger möjlighet att utbilda inom Wattityds utbildningskoncept.

Läs mer om Wattityd här

Kompetens till ID06 Kompetensdatabas

Kompetens till ID06 Kompetensdatabas

STF är ackrediterade av ID06 AB för att registrera kompetens i ID06 Kompetensdatabas efter genomförd utbildning.​

Med kvalitet som signum

Med kvalitet som signum

STF är ett auktoriserat utbildningsbolag via Almega Utbildningsföretagen och uppfyller högt ställda krav på specifika kvalitetskriterier. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik samtidigt som den skapar trygghet för dig som vill gå eller köpa en utbildning.

Se vårt certifikat utfärdat av Almega här

Utvärderingar och kvalitativt samarbete

Utvärderingar och kvalitativt samarbete

Våra kursdeltagare ger oss kontinuerligt höga betyg vad gäller vår leverans. En förväntan vi självklart eftersträvar att uppfylla även framöver. För gemensamma utvärderingar vad avser såväl kunskapsinnehåll som metodik och effekt i organisationen har STF också regelbundna avstämningsmöten med utsedda kontaktpersoner hos kund enligt beslutad periodicitet samt skickar ut en beställarutvärdering efter genomförda företagsinterna leveranser.

STF har en övergripande deltagarnöjdhet om 4,5 på en 5-gradig skala och en Net Promoter Score hos våra beställare på 70.​

Välkommen till oss!

Till toppen