Logo

Om STF Ingenjörsutbildning

Välkommen till oss på STF! Vi erbjuder allt från grundkurser till certifierings- och diplomutbildningar inom el och energi. 

Vårt huvudfokus är kurser och utbildningar inom elsäkerhet, för medarbetare inom elproduktion och eldistribution. Genom regelbunden kompetensutveckling via kurser och utbildningar, fysiska eller online, säkerställs både arbetsmiljö och regelefterlevnad. Vi hjälper er att säkerställa både kompetens och konkurrenskraft!

Grundkurser, utbildningar och kompetensutveckling inom el och energi

Vi på STF Ingenjörsutbildning utvecklar och erbjuder:

  • Kurser, seminarier och utbildningar inom el och energi. Kurserna är utvecklade i nära samarbete med näringslivet, riktade till yrkesverksamma inom teknikdrivna företag. 
  • Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF Ingenjörsutbildning en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher. 
  • Vi genomför även företagsanpassade kurser och längre utbildningsflöden, som utvecklas och genomförs i nära samarbete med våra kunder.

Skräddarsydda grundkurser och certifieringskurser – fysiskt eller digitalt

Våra utbildningar inom el och energi genomförs både fysiskt och digitalt, och kan anpassas för just era behov! Vi skräddarsyr gärna kompetenslösningar och är då med hela vägen från kartläggning och planering till utvärdering. 

Föreläsarna, som alla är specialister med gedigen erfarenhet och stark förankring i näringslivet, bidrar till den höga deltagarnöjdheten. På vår övningsanläggning i Bjurfors har deltagarna även möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper. Med våra kurser inom el, elsäkerhet och elteknik, hjälper vi dina medarbetare att ligga i framkant!

 

STF Ingenjörsutbildnings historia

Från Teknologföreningen på 30-talet, till företagsanpassad samtida kompetensutveckling

STF Ingenjörsutbildning har en lång historia av att arrangera kurser för yrkesverksamma inom elproduktion och eldistribution. På 1930-talet startade Teknologföreningen den kursverksamhet som STF Ingenjörsutbildning AB idag för vidare. Kurserna fokuserade främst på områden i stark teknisk utveckling, hjälpvetenskaper som hade fått praktisk tillämpning och områden som hade varit försummande i ingenjörsutbildningen. Syftet var att öka ingenjörernas samhällssyn, ge dem en större kontaktyta med omvärlden, aktualisera deras yrkeskunskap och göra den värdefullare.

STF Ingenjörsutbildning och BFAB är en del av Fasticon

Fasticon är specialister på kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper våra kunder att förstärka sina organisationer genom att attrahera, utveckla och behålla rätt kompetens. Det gör vi genom att utbilda, rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till värdeskapande samhällsbyggnad. Kunderna finns över hela Sverige och vi utgår från kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.fasticon.se.

  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1
  • logo1

VI SÖKER FÖRELÄSARE!

Vi är ständigt intresserarde av att utöka vårt nätverk med intressanta föreläsare för våra kurser och seminarier. Är du föreläsare med kunskap inom ett teknikområde som vi har, eller borde ha, får du gärna höra av dig till oss.

Till toppen