Logo

Vattenkraftteknik

3 kursdagar

Söker du en bra plattform för din karriär inom vattenkraftteknik? På denna kurs får du grundläggande kunskaper om vattenkraftteknik, allt ifrån dammar och turbinteknik till anslutning mot elnätet. Vi går även igenom aktuella säkerhetsfrågor och miljöaspekter. Kursen passar både dig som är ny inom vattenkraft eller behöver bredda dina kunskaper inom området, oavsett roll.

Innehåll i kurs

 • Hydrologi, vattenföringsstatistik, fallhöjd, produktion
 • Projektering, ansökan, tillstånd, vattendom
 • Utbyggnadsalternativ
 • Dammar, utskov, luckor
 • Intag, grindar, luckor, tuber
 • Vattenvägar, strömningsförluster
 • Material
 • Säkerhetsfrågor
 • Turbinens funktion
 • Dimensioneringsprinciper
 • Teoretiska grunder
 • Moderna turbintyper
 • Turbinens huvuddelar
 • Historisk utveckling
 • Beräknings- och provningsmetoder
 • Dynamiska förlopp
 • Upprustning och prestandaökning
 • Standarder för turbiner
 • Elektriska grunder
 • Elanläggningar i ett kraftverk
 • Generering
 • Transformering/överföring
 • Kontroll- och skyddsutrustning
 • Hjälpsystem
 • Drift och underhåll

Kursens mål

Att ge dig bred och grundläggande kunskap om vattenkraftteknik, som dammar, turbiner, generatorer och inkoppling på nätet. Det gäller teknisk utformning, projektering, funktion, teori och beräkningar men även dammsäkerhet, elmarknaden samt tillstånds- och miljöfrågor.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Lotta Isaksson Hultqvist
Lotta Isaksson Hultqvist Dokumentationsingenjör, Sydkraft Hydropower AB

”Jättebra och kunniga föreläsare som tog det från den nivå som deltagarna var på.”

Patrik Tillack
Patrik Tillack Senior elkonstruktör, Midroc

"Dom tre kursdagarna gav var för sig en bra översikt och kunskap i varje delavsnitt och summerat passade helheten mig perfekt. Jag träffade och knöt nya branschkontakter. Erfarna och kunniga kursledare inom varsitt specialistområde."

Anna Viklund
Anna Viklund Drifttekniker, Statkraft Sverige AB

"Duktiga och kunniga föreläsare! En stor tumme upp för dem. Speciellt bra var att de tog sig tid att svara på frågor och berätta om det som vi ville veta mer om trots att det tog tid från presentationen."

Angela Odelberg
Angela Odelberg Miljösamordnare, Statkraft

"Nivån var bra och gav tillräckligt med detaljer för att bidra till en ökad förståelse hos mig. Kursen väckte verkligen ett ökat intresse för teknik-området. Bra diskussionsklimat och föreläsarna lyfte fram en variation av aspekter kring det tekniska, alltså inte enbart teknik."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Hydrologi
 • Tillståndsprocessen
 • Utbyggnadsalternativ
 • Dammar
 • Utskov
 • Intag
 • Vattenvägar
 • Byggnadsteknik
 • Säkerhetsfrågor
 • Kraftproduktion
 • Kostnader, ekonomi

Dag 2

 • Turbinens funktion
 • Dimensioneringsprinciper
 • Moderna turbintyper
 • Turbinens huvuddelar
 • Historisk utveckling
 • Beräknings- och provningsmetoder
 • Dynamiska förlopp
 • Upprustning och prestandaökning
 • Standarder för turbiner
 • Fiskdödlighet
 • Grindar och luckor
 • Ventiler

Dag 3

 • Elektriska grunder
 • Elanläggningar i ett kraftverk
 • Generering
 • Transformering/överföring
 • Kontroll- och skyddsutrustning
 • Hjälpsystem
 • Drift och underhåll
 • Elmarknaden

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Marie Westberg Wilde
Marie Westberg Wilde AFRY

Marie är civilingenjör i väg- och vattenbyggnadsteknik och har även doktorerat i konstruktionsteknik med inriktning på betongdammar. Hon har arbetat i branschen sedan 2004 och arbetar sedan 2010 som konsult och uppdragsledare med projekt inom framförallt dammsäkerhet. Marie har stor erfarenhet av utredningar, inspektion och riskanalys av dammar, men även beredskapsfrågor. Marie arbetar även med olika forskningsfrågor och är på deltid kopplad till jord- och bergmekanik på KTH och är KTH:s representant i programrådet för Svenskt centrum för hållbar vattenkraft (SVC).

Anders Bard
Anders Bard Sweco Energy AB

Anders är utbildad civilingenjör och är sedan 1999 gruppchef på SWECO för turbin- och generatorgruppen. Han har över 30 års erfarenhet i branchen från såväl svenska som internationella projekt, från förstudie via projektering och genomförande till slutbesiktning. Anders är speciellt inriktad på haveriutredningar och rättsliga tvister. Han är sekreterare i SEK TK4 sedan 1996 och är medlem i styrgruppen för Svenskt vattenkraftcentrum.

Hans Bjerhag
Hans Bjerhag Aqvæntum Ingenjörsfirma

Hans är civilingenjör i elektroteknik och har i olika former arbetat med vattenkraft sedan 1983. Under den tidiga karriären arbetade han som utvecklare, provare, projektör, projektledare och idrifttagningsledare av kraftstationer på olika håll i världen. Under slutet av 1980-talet inleddes lärargärningen i branschen.

Sedan 2006 är han verksam i ett av de större kraftbolagen i Sverige med uppgifter inom projekt- och investeringsplanering och genomförande, samt har där sedan 2015 ansvaret för forskning och utveckling av vattenkraften.

Hans är sedan 2021 ordförande för Vattenkraftrådet inom Energiforsk respektive Programrådet för Svenskt centrum för hållbar vattenkraft (SVC).

3 kursdagar 22 900 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 14 nov 2023, 09:00
 • Slut 16 nov 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är drift- och underhållspersonal eller på annat sätt involverad och behöver bredda dina kunskaper i vattenkraftproduktion. Kursen är också utmärkt för nyanställda som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om vattenkraft.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 14 nov 2023 - 16 nov 2023

Pris

22 900 kr exkl. moms

Till toppen