Kursens mål

Att du ska erhålla en grundläggande och fördjupad förståelse om elnätet i förvandling och få en inblick i de utmaningar som väntar för det svenska kraftsystemet.​

Innehåll i kurs

  • Teknisk utveckling i nätstationer
  • Elkvalitet vid småskalig kraftproduktion 
  • Solceller och växelriktare 
  • Elfordon och snabbladdare
  • Tekniska problem och utmaningar

 

När fyra kärnkraftreaktorer läggs ner måste andra kraftkällor gå in som ersättning. Vindkraften har stora förutsättningar, men hur ska den varierande elproduktionen hanteras? Finns det risk för bristande nätstabilitet när mängden roterande svängmassa minskar? Kan energilager vara en lösning?

 

På kursen om teknisk utveckling inom elproduktion diskuterar vi den tekniska utvecklingen av den smarta infrastrukturen. Du kommer dessutom att få insikter i småskalig elproduktion och en förståelse för hur det påverkar elnätet.