Logo

Teknisk utveckling inom elproduktion

2 kursdagar

Här fördjupar vi oss i den tekniska utvecklingen inom t.ex. smarta elnät, solceller, elfordon och nätstationer. Elnätet håller på att förändras. Från ett system baserat på centraliserad elproduktion till ett där "kunderna" övertar allt större del av elproduktionen i form av bland annat vindkraftverk och solceller.

Samtidigt är flera kärnkraftsreaktorer på väg att avvecklas. Utöver detta kommer elfordon att ta en allt större marknadsandel av transporterna, i takt med att batterierna blir både billigare och bättre. Elkvalitén försämras av fluktuerande elproduktion och ska balanseras av energilagring och styrning av lasten.

Möjligheterna är enorma, men vilka oväntade tekniska problem riskerar att uppstå?

Innehåll i kurs

  • Teknisk utveckling i nätstationer
  • Elkvalitet vid småskalig kraftproduktion 
  • Solceller och växelriktare 
  • Elfordon och snabbladdare
  • Tekniska problem och utmaningar

 

När fyra kärnkraftreaktorer läggs ner måste andra kraftkällor gå in som ersättning. Vindkraften har stora förutsättningar, men hur ska den varierande elproduktionen hanteras? Finns det risk för bristande nätstabilitet när mängden roterande svängmassa minskar? Kan energilager vara en lösning?

På kursen om teknisk utveckling inom elproduktion diskuterar vi den tekniska utvecklingen av den smarta infrastrukturen. Du kommer dessutom att få insikter i småskalig elproduktion och en förståelse för hur det påverkar elnätet.

Kursens mål

Att du ska erhålla en grundläggande och fördjupad förståelse om elnätet i förvandling och få en inblick i de utmaningar som väntar för det svenska kraftsystemet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning
- Vad är smarta elnät?
- Teknisk utveckling i elnätet
- Internet of Things
- Effektflöden i olika riktningar
- Energilager 
- Effektlager och samverkan med vattenkraft
- Elfordon

Teknisk utveckling i nätstationer
- Fiberkommunikation till nätstationer
- Lösningar med RTU, mätrouter, elkvalitetsmätare etc
- Kompakta mellanspänningsbrytare i nätstationer.
- Spänningshöjningar i 400V system pga. solceller
- Tekniska problem och obekväma scenarier
- Reglering av solceller och laddare för elbilar via smarta elmätare
- Lindningskopplare i nätstationer- erfarenheter ifrån kontinenten. 
- Ansvar vid skador på elbilar, växelriktare och elnät.

Reläskydd vid småskalig elproduktion
- Reläskyddsfilosofi för smarta elnät
- Självläkande nät
- Längsdifferentialskydd
- Fluktuerande kraftproduktion.
- Kommer framtidens 400V nät att påminna om maskade region- och stamnät?
- Felströmmar och felbortkoppling
- Bakmatade felströmmar
- Påverkas selektivplaner av kortslutningseffekt ifrån kunden?

Elkvalitet vid småskalig kraftproduktion 
- Övertoner
- Växelriktare med bristfällig kvalitet 

Konvertering av elnätet till likström
- Tekniska och ekonomiska fördelar
- Stegvis utbyggnad av likströmsnät
- Möjliga fallgropar
- Likriktare intill nätstationer
- Kompatibilitet med energilager, elfordon och solceller
- Likström i belysningsnät

Hur mycket vindkraft tål kraftsystemet
- Konsekvenser av färre kärnkraftreaktorer
- Minskad kortslutningseffekt
- Roterande svängmassa och minskad frekvenshållning
- Konstgjord styvhet i växelriktare
- Behövs stora gasturbiner när det inte blåser?
- Möjlighet till önätsdrift.
- Avrundning och frågestund 

Dag 2

Solceller och växelriktare 
- Teknisk utveckling
- Erfarenheter ifrån Tyskland
- Stora solcellsparker
- Integrering av solceller i takpannor
- Flexibla solceller via tunnfilm
- Krav enligt utgåva 3 av Elinstallationsreglerna
- Anslutning till elnät.

Elbilar och snabbladdare
- Krav enligt utgåva 3 av Elinstallationsreglerna
- Batteriteknik
- Teknisk utveckling av litiumbatterier
- Alternativ till litium
- Elektrifiering av vägnät, för och nackdelar
- Snabbladdare och algoritmer för batteriladdning 
- Superkondensatorer för snabb acceleration.

 

 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Michael Holmgren
Michael Holmgren High Voltage Security in Scandinavia

Michael driver idag företaget High Voltage Security in Scandinavia, främst med inriktning på utbildning inom elsäkerhet samt konsultuppdrag. I grunden är Michael högskoleingenjör med inriktning på elkraft. Han innehar även auktorisation för högspänning (A) och bedriver viss utbildning i egen regi samt är en uppskattad föreläsare hos STF. 

Sedan tidigare har Michael arbetat med både LSP- och HSP-installationer, projektledning samt på exportmarknaden verkat som tekniskt stöd för HSP-produkter.

2 kursdagar 14 900 kr exkl. moms
  • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
  • Start 13 feb 2023, 08:30
  • Slut 14 feb 2023, 16:00
  • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ingenjörer och tekniker på nätbolag, konsultbolag och entreprenörer.

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 13 feb 2023 - 14 feb 2023

Pris

14 900 kr exkl. moms

Till toppen