Logo

Solceller - projektering, teknik och ekonomi

3 kursdagar

Förutsättningarna för en bra solcellsanläggning sätts till stor del i förstudie- och projekteringsfasen. Det gäller både projektets ekonomi och anläggningens effektivitet, skötsel och tillförlitlighet. I den här kursen får du de kunskaper du behöver för att identifiera solcellspotential, samt projektera en effektiv och lönsam solcellsanläggning. Du får även reda på vad som är extra viktigt att hålla koll på under entreprenad och driftfasen.

Upplägget på kursen utgår från ett övergripande praktikfall genom hela processen från systemdimensionering till förfrågningsunderlag. Med detta upplägg varvas teori på ett naturligt sätt med diskussioner och praktiska övningar. Flertal verktyg för val och beräkningar ingår i kursen.

Innehåll i kurs

 • Övergripande introduktion och bakgrund
 • Övergripande systemdimensionering och projektering
 • Solcellsmoduler
 • Montering och placering
 • El – likström
 • Växelriktare
 • El växelström
 • Nätanslutning
 • Övervakning, mätning och visualisering
 • Märkning och skyltning
 • Dokumentation
 • Utvärdering
 • Besiktning, solcellsspecifika fokusområden och vanligaste fel

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna projektera en solcellsanläggning. Du ska även få verktyg för val och beräkningar

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Tom Syversen
Tom Syversen Grundare och delägare, Solvision AB

"Har gått kurser tidigare hos olika utbildningsinstitut inom solenergi och dessa kommer inte i närheten av er kurs. Ni har otroligt bra studiemateriel, välformulerat och det hade djupet inom området som jag sökt efter".

Patrik Lif
Patrik Lif Elkonsult, PE Teknik & Arkitektur

”En bra överblick över vad som krävs och vilka risker man måste ta hänsyn till vid projektering av en solcellsanläggning för fastigheter, presenterat på ett tydligt sätt med en engagerad och kompetent föreläsare.”

John Wannemo
John Wannemo Solenergiingenjör, WSP Sverige AB

”Väl investerade dagar med en föreläsare som vet vilka frågor som är relevanta kring solcellsanläggningar. En kickstart som gör att jag kan leverera bättre resultat snabbare.”

Saeed Mohebbi
Saeed Mohebbi Fartygsingenjör, Elsäkerhet och alternativa bränslen, Transportstyrelsen

”Bra och pedagogisk utbildning med en mycket kunnig lärare.”

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Introduktion
 • Potential och marknad
 • Byggnadsmonterade solceller
  • Dimensionering och placering av anläggningen utifrån:
   • Lämpliga byggnadsytor
   • Egenanvändning och säkringsstorlek
  • Möjligheter med energilagring och flexibilitet

Dag 2

 • Solceller på mark
 • Ekonomiska kalkyler
 • Bygglov och tillståndsprocesser
 • Projektering och Förfrågningsunderlag (del 1)
  • Produkter, funktionskrav och utförande; bl.a.
   • Solcellsmoduler
   • Takkonstruktion och monteringslösningar
   • Elmaterial och koppling likströmssida
   • Skuggningsoptimering

Dag 3

 • Översikt av lämpliga simuleringsprogram
 • Projektering och Förfrågningsunderlag (del 2)
  • Produkter, funktionskrav och utförande; bl.a.
   • Växelriktare
   • Elmaterial och koppling växelströmssida
   • Övervakning och uppföljning
   • Märkning, skyltning och dokumentation
  • Relevanta aspekter i Administrativa föreskrifter
 • Entreprenaden (inkl. översiktlig kontroll/granskning)
 • Drift och underhåll
 • Framtidsspaning
  • Solenergi i energisystemet
  • Teknikutveckling (inkl. lärkurvor priser och miljöpåverkan)​

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Michiel van Noord
Michiel van Noord RISE

Michiel är civilingenjör i teknisk fysik med specialisering i hållbar utveckling. Sedan 2006 har han arbetat med bland annat projektering, utredning och projektledning av solcellsanläggningar. Michiel har även suttit i forskningsprogrammets SolEl:s programstyrelse.

3 kursdagar 22 900 kr exkl. moms
 • stockholm Hotel C
 • Start 17 apr 2023, 09:30
 • Slut 19 apr 2023, 16:00
 • Boka
 • stockholm BFAB
 • Start 11 okt 2023, 09:30
 • Slut 13 okt 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Projektörer och tekniker av solcellsanläggningar på bl.a. nätbolag, konsultbolag, fastighetsbolag eller kommuner.

Förkunskaper

Grundläggande tekniska kunskaper inom energi- och elområdet. För avsnittet om besiktning är det fördelaktigt med erfarenhet av elentreprenadbesiktning.

Datum

stockholm, 17 apr 2023 - 19 apr 2023

stockholm, 11 okt 2023 - 13 okt 2023

Pris

22 900 kr exkl. moms

Till toppen