Logo

Skötsel av elanläggningar (internkurs)

1 kursdag

Kursen tar upp Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd gällande elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet. Vidare tar vi upp Elsäkerhetsverkets "God elsäkerhets praxis" samt SS-EN 50110-1 "Skötsel av elektriska anläggningar".

Kursen är ett led i arbetet att få ner antalet elrelaterade olyckor i arbetslivet och vänder sig till alla som arbetar med eller nära en anläggning där det finns en elfara.

Hur elsäkerhetsarbetet organiseras, tillträdesregler, säkerhetsavstånd och en medvetenhet av elfaror som förekommer i en elanläggning är en stor del av kursen, tillsammans med riskhantering och personlig elsäkerhetsbedömning.

Se även våra ELSA- (elsäkerhet vid arbete) kurser som bygger på samma anvisningar. Dessa kurser har vi utvecklat under lång tid och med stor framgång genomfört hos flera stora bolag.

De kurserna finns på i flera anpassade varianter, bland annat ELSA, ELSA för elprovplats samt ELSA in English. Se länk för mer information kring ELSA.

ELSA - Elsäkerhet vid arbete (stf.se)

Innehåll i kurs

 • Historik och bakgrund
 • Elfara
 • Brandfara vid ljusbågar
 • Brandfara vid varmgång
 • Statistik över elolycksfall
 • Föreskrifter och standarder
 • Definitioner
 • Säker skötsel
 • Normala skötselåtgärder och kopplingar
 • Arbetsmetoderna
 • Underhåll
 • Ansvar inom ellagstiftning
 • Kurstest

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Massimo Cordeschi
Massimo Cordeschi S.P.Q.R. elteknik AB

Massimo har en bred elteknisk bakgrund, både som elektriker och auktoriserad elinstallatör. Han är även legitmerade lärare i elteknik och har bl.a. undervisat gymnasielever på elprogramett och i elteknik på både Komvux och yrkesutbildningar. Idag driver Massimo konsultföretaget S.P.Q.R. elteknik och är aktiv som konsult och föreläsare för framförallt företag inom elsäkerhet och elteknik.

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Både fackkunniga och lekmän. Alla som jobbar i närheten av en elektrisk fara, t.ex. elektriker, fastighetsskötare, arbetsledare o.s.v. Kursen vänder sig till så väl industrin som fastighetsbranschen samt gruv- och distributionsanläggningar.

Till toppen