Kursens mål

är att du ska veta vilka krav du kan, ska och bör ställa på din reservkraftanläggning. Du lär dig även hur du bäst kan projektera reservkraft samt vilka standarder, föreskrifter och egenskaper som styr dimensionering.Efter kursen ska du veta; vilka krav du ska, kan och bör ställa på din reservkraftsanläggning. Hur du bäst kan projektera reservkraft och vilka standarder, föreskrifter och egenskaper det är som styr dimensionering.

Innehåll i kurs

• Princip för reservkraft
• Ekonomi – vad kostar reservkraft, investering och underhåll?
• Val av drivmotor och principer
• Val av generator och principer
• Hur påverkar olika laster?
• Miljöaspekter
• Bränsle och tanksystem
• Ventilations- och avgassystem
• Regelverk inklusive urval ur standarder och föreskrifter
• Drift och underhåll