Logo

Reservkraft - projektering

2 kursdagar

OBS! Denna kurs är tänkt som en företagsintern kurs. Som alternativ som öppen kurs så har vi Kritisk strömförsörjning, klicka här för att komma till den kursen. 

Lär dig hur du på bästa sätt projekterar reservkraft! Kursen behandlar alla delsystem i en reservkraftanläggning. Du får bland annat kunskap om vilka krav du kan ställa på utrustningen och vilka konsekvenser det har. Vidare går vi igenom effektdefinitioner och hur du säkerställer att utvärdering sker på ett korrekt sätt vid upphandlingar. Efter kursen kan du effektivt projektera och kravställa reservkraft för att anläggningen ska nå optimal funktion.

Innehåll i kurs

• Princip för reservkraft
• Ekonomi – vad kostar reservkraft, investering och underhåll?
• Val av drivmotor och principer
• Val av generator och principer
• Hur påverkar olika laster?
• Miljöaspekter
• Bränsle och tanksystem
• Ventilations- och avgassystem
• Regelverk inklusive urval ur standarder och föreskrifter
• Drift och underhåll

Kursens mål

är att du ska veta vilka krav du kan, ska och bör ställa på din reservkraftanläggning. Du lär dig även hur du bäst kan projektera reservkraft samt vilka standarder, föreskrifter och egenskaper som styr dimensionering.Efter kursen ska du veta; vilka krav du ska, kan och bör ställa på din reservkraftsanläggning. Hur du bäst kan projektera reservkraft och vilka standarder, föreskrifter och egenskaper det är som styr dimensionering.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Hans Nordin
Hans Nordin Ulriha

Hans Nordin är i grunden utbildad civilingenjör med inriktning elektroteknik. Han började sin karriär på ABB, för att sedan arbeta som försäljningsingenjör på Elektromatik där han så småningom avancerade till vd. Hans har även arbetat på olika företag inom tåg- och konsultbranschen.

Hans har varit aktivt inom ämnet reservkraft sedan mitten av nittiotalet och har vana av att utbilda och föreläsa inom ämnet sedan mitten av åttiotalet. Han ser fram emot att fortsätta sprida kunskap inom området i många år till.

Sedan 1996 driver han konsultfirman Ulriha där Hans åtar sig olika typer av konsultuppdrag kopplat till sina kunskaper inom reservkraftsområdet, där han även har god erfarenhet av svaga nät. Ett återkommande uppdrag sedan fler år är som uppskattad föreläsare åt STF Ingenjörsutbildning.

  • Kursen är ej datumsatt, genomförs på begäran.Kursen är ej datumsatt, genomförs på begäran.
  • Bokningsförfrågan

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

dig som arbetar med eller deltar i projektering och upphandling av reservkraftanläggningar i rollen som projektledare, ingenjör, konsult eller inköpare. Kursen vänder sig även till dig som är driftchef, drifttekniker eller underhållspersonal och som ansvarar för eller handhar dieseldrivna generatoraggregat.

Förkunskaper

Kursdeltagare bör ha grundläggande kunskaper om ellära. Det är en fördel med en viss erfarenhet av generatoraggregat.

Till toppen