Logo

Reläskydd I - Grundkurs

3 kursdagar

Kraftsystemen befinner sig i stor förändring med nya produktionsanläggningar och ändrade nätkonfigurationer. Detta ger förändrade förutsättningar för möjligheterna att detektera och koppla bort fel. Den här kursen ger dig en grundläggande helhetssyn av felbortkopplingssystemet med tyngdpunkt på distributionsnät. Här går vi igenom allt från krav på felbortkoppling till skyddsutformning och selektivplanearbete. Kursen innehåller även gruppövningar som bl.a. beräkningar av kortslutningar och jordfel, utformning av reläskyddssystem och parameterinställning.

Reläskydd I – Grundkurs tillsammans med Reläskydd II – fördjupning ger dig goda kunskaper inom Reläskydd och Felbortkopplingssystemet och är bra grund inför våra specialkurser. 

Innehåll i kurs

 • Kravbild  för felbortkoppling
 • Riskvärdering
 • Beräkningar av kortslutning och jordfel
 • Systemjordning
 • Skyddsutformning i olika typer av nät
 • Grundläggande beskrivning av reläskydd
 • Principer för olika parameterinställningar av reläskydd
 • Val av andra inställningsparametrar
 • Gruppövningar- Flertal beräkningsövningar i grupp, t.ex jordfelsberäkning och framtagning av en enkel selektivplan.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagare ha förståelse för utformning av felbortkopplingssystem samt principer och metodik för reläskyddsinställning. Deltagare skall även ha färdighet för kortslutnings- och jordfelsberäkningar samt kunskaper i kravbild på felbortkoppling. 

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Adrian Engberg
Adrian Engberg Konstruktör, Eitech Engineering AB

”Min pappa arbetade tidigare med kursens föreläsare Bo Almér och sa att om det är någon kurs man ska gå så är det denna. Nu har jag själv gått kursen och kan instämma helt eftersom kursen var väl sammansatt och mycket lärorik! Jag blev även väldigt positivt överraskad över hur bra det fungerade att delta i kursen digitalt!”
Reläskydd I – Grundkurs

Emil Eriksson
Emil Eriksson System design engineer, Hitachi Energy

”Reläskydd 1 är en genomarbetad grundkurs som på ett tydligt och lättillgängligt sätt förklarar grunderna i hur ett reläskyddssystem fungerar. Från kursen tar jag med mig värdefulla insikter om systemutformning, redundans och selektivitet.”

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

09.00 Samling och registrering

09.30 Inledning

10.30 Nätkrav

 • Feltyper
 • Felströmsberäkningar
 • Konsekvenser

14.15 Mätegenskaper

 • Skyddens mätprinciper
 • Elektromekaniska
 • Elektroniska
 • Numeriska skydd

15.30 Transformatorskydd

 • Felorsaker
 • Kortslutningsskydd
 • Jordfelsskydd
 • Övriga skydd

17.15 Kursdagen avslutas

Dag 2

Dag 2

08.30 Myndighetskrav

 • Utförande
 • Underhåll
 • Skador
 • Ansvar

10.30 Ledningsskydd

 • Luftledning
 • Kabel
 • Kortslutning
 • Jordfel
 • Relätyper
 • Olika karaktäristik

16.00 Kondensatorbatteriskydd

 • Utformning av kondensatorbatteri
 • Överlastskydd
 • Kortslutningsskydd
 • Jordfelsskydd

16.45 Kursdagen avslutas

Dag 3

08.30 Ställverksskydd

 • Ljusbågsvakter
 • Blockerade samt konventionella

samlingsskeneskydd

09.30 Gruppövning

13.00 Tillförlitlig felbortkoppling

 • Systemutformning
 • Felbortkopplingssystem
 • Reservskydd
 • LS-system
 • Skyddsutformning inklusive LS för brytare

och skydd

 • Kort om mättransformatorer
 • Underhåll, kort störningsanalys

15.00 Kursen avslutas

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Florin Stelea
Florin Stelea DNV Sweden

Florin Stelea är civilingenjör inom elektroteknik med lång erfarenhet inom reläskyddsapplikationer och utveckling av nya koncept för stationskontrollanläggningar.

Han har även stor erfarenhet inom projektgenomförande för stationsbyggnation och driftagning av kraft-, stamnäts- och regionnätsstationer.

3 kursdagar 22 900 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 17 jan 2023, 08:00
 • Slut 19 jan 2023, 17:00
 • Boka
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 21 mar 2023, 08:30
 • Slut 23 mar 2023, 16:30
 • Boka
 • göteborg
 • Start 24 okt 2023, 08:00
 • Slut 26 okt 2023, 17:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till er som behöver grundläggande kunskaper i felbortkopplingssystemet som t.ex. projektörer av elkraftanläggningar, konstruktörer av elkraftanläggningar eller chefer med anläggningsansvar.

Förkunskaper


– Matematikkunskaper på gymnasienivå
– Grundläggande kunskaper om elnät och dess komponenter

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 17 jan 2023 - 19 jan 2023

stockholm & digitalt klassrum, 21 mar 2023 - 23 mar 2023

göteborg, 24 okt 2023 - 26 okt 2023

Pris

22 900 kr exkl. moms

Till toppen