Logo

Potentialutjämning

1 kursdag

Potentialutjämning är ett teknikområde som kan utföras på flera nivåer och därmed uppnå olika mål. Bl.a. är syftet med skyddsutjämning att reducera elfara, medan funktionsutjämning skyddar den tekniska utrustningen från skada och EMC-problem.

Det kan dock vara svårt att avgöra när potential utjämning ska tillämpas och i vilken utsträckning utförandet ska ske. När övergår åtgärden från enbart personskydd till att också omfatta funktionsskydd? Detta och mycket mer lär du dig på den här kursen!

Innehåll i kurs

Skyddsutjämning

 • Målet med skyddsutjämning – att reducera elfaran
 • Principer för skyddsutjämning
 • Föreskrifter
 • Metoder och utförande
 • Laboration, 50 Volts-regeln

Funktionsutjämning

 • Målet med funktionsutjämning – att skydda teknisk utrustning från skada och EMC-problem
 • Principer för funktionsutjämning/frekvensberoende
 • Föreskrifter
 • Metoder och utförande

Projektering och underhåll av potentialutjämningssystem

 • När, var och hur – potentialutjämning bedöms med en helhetssyn
 • Hur påverkas det installerade potentialutjämningssystemet av förändringar över tid?
 • När förmedlar ett potentialutjämningssystem störningar och hur kan det undvikas?
 • Laboration, övertonsproblematik
 • Dokumentation                

Kursens mål

Du ska ha förståelse för potentialutjämningen och få en helhetssyn på området så att du även kan tillämpa dina kunskaper praktiskt. Du får goda kunskaper skydds- och funktionsutjämning samt projektering och underhåll av potentialutjämningssystem.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Michael Holmgren
Michael Holmgren High Voltage Security in Scandinavia

Michael driver idag företaget High Voltage Security in Scandinavia, främst med inriktning på utbildning inom elsäkerhet samt konsultuppdrag. I grunden är Michael högskoleingenjör med inriktning på elkraft. Han innehar även auktorisation för högspänning (A) och bedriver viss utbildning i egen regi samt är en uppskattad föreläsare hos STF. 

Sedan tidigare har Michael arbetat med både LSP- och HSP-installationer, projektledning samt på exportmarknaden verkat som tekniskt stöd för HSP-produkter.

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Konstruktörer, installatörer, elansvariga för anläggningar samt bygg- och elkonsulter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Andra tittar på

Till toppen