Logo

Nya föreskrifter för starkströmsanläggningar

1 Temadag

Den 21 april beslutade Elsäkerhetsverket om tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2022:1-3). De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2022. Dessa ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK FS 2008:1-3). De nya föreskrifterna har arbetats fram i samverkan med en extern referensgrupp och förslagen har även remitterats externt för att fånga upp synpunkter och kommentarer från branschen.​

Temadagen innehåller

Elsäkerhetsverket har beslutat om tre nya föreskrifter som berör såväl innehavare av starkströmsanläggningar som personal som utför eller planerar elinstallationsarbete.

Föreskrifterna gäller för:

 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:1) om hur starkströmsanläggningar ska vara utförda
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:2) om skyltning av starkströmsanläggningar
 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2022:3) om innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar

 

Föreskrifterna ersätter ELSÄK-FS 2008:1 – 3 och träder ikraft den 1 december 2022.

Bland nyheterna kan nämnas:

 • Krav på skriftliga rutiner för den fortlöpande kontrollen
 • Förtydligande av begreppet ”god elsäkerhetsteknisk praxis”
 • Flera äldre svenska bestämmelser upphävs
 • Riskbedömningens omfattning för anläggningens skyltning​

Kursens mål

Ge kunskap om nyheter och ändringar samt visa på konsekvenserna av de nya föreskrifterna.​

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Johnny Pettersson
Johnny Pettersson Kenzington Solution AB

Johnny Pettersson är produktchef och föreläsare inom arbetsmiljö och säkerhet på Kenzington. Johnny är utbildad skyddsingenjör och är specialist vad gäller arbetsmiljö inom elområdet.

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö

Mats är elsäkerhetsingenjör, konsult och erfaren föreläsare hos STF. Mats är dessutom ledamot i de tekniska kommittéerna TK 64 som bland annat har tagit fram Elinstallationsreglerna och TK 78 som hanterar standarder för elsäkerhet vid arbete.

1 Temadag 6 950 kr exkl. moms
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 20 sep 2022, 09:30
 • Slut 20 sep 2022, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

En temadag för branschfolket

Temadagen vänder sig till dig som utför elinstallationsarbete samt innehavare av starkströmsanläggningar. Personer som berörs kan vara representanter för innehavare av anläggningar, fastighets- och underhållsansvariga personer, elinstallatörer, elanläggningsansvariga, besiktningspersoner, projektörer och konstruktörer av elinstallationer och även personal som utför elinstallationsarbete.

Datum

stockholm, 20 sep 2022

Pris

6 950 kr exkl. moms

Till toppen