Kursens mål

Att ge dig heltäckande kunskap om mättransformatorns egenskaper, begränsningar och funktion.

Innehåll i kurs

  • Strömtransformatorer
  • Samverkan mellan mättransformatorer och reläskydd
  • Spänningstransformatorer
  • Kondensatorspänningstransformatorer
  • Studiebesök på Hitachi Energy och STRI i Ludvika
  • Provningsmetoder
  • Energimätning
  • Utveckling mättransformatorer
  • Fältprov vid idrifttagning och underhåll

 

Michael Holmgren är huvudföreläsare på denna kurs och Roland Lundberg finns med på länk.