Logo

Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd

1 kursdag

På den här kursen får du kunskap om ledningsdimensionering för elkraftanläggningar och industriella anläggningar.

Under kursdagen går vi igenom beräkningsmetoder enligt gällande standard SS 4241405 som rekommenderas för ledningsnät skyddade av smältsäkringar. Standarden och kursen omfattar även dimensionering i såväl TN-som IT-system för alla spänningar upp till och med 1000V.

Vidare får du veta hur felströmmar och impendanser kan beräknas i lågspänningsnät och hur spännings- och resistansfaktorer påverkar beräkningsresultatet. Även säkringskarakteristiker och deras funktion ingår.

Innehåll i kurs

  • Krav på skydd mot elchock och vid kortslutning enligt SS 4364000
  • Beräkningsmetoder enligt SS 4211405
  • TN-system
  • Spännings- och resistansfaktorn
  • Impedans
  • Placering av överströmsskydd
  • Skydd av parallella kabelförband
  • Skydd vid IT-system
  • Skydd vid annan fasspänning än 230V

Kursens mål

Att ge dig förståelse för hur val och placering av överströmsskydd, kabeltyp och ledar-
lösning kan påverka tillåtna ledningslängder. Du ska ha lärt dig hur parallellkopplade kabelförband ska skyddas i händelse av fel och ha kunskap kring de olika
beräkningsmetoderna enligt standard SS 4241405.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Pris & Villkor

Kursavgiften för digitalt klassrum är inklusive kursdokumentation och för fysiskt klassrum även inklusive måltidspaket (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Elprojektörer, elinstallatörer, elkonstruktörer, besiktningsmän och dig som dimensionerar kraftkablar och utför beräkningar i distributions- och industriella elnät.

Förkunskaper

Som deltagare bör du ha grundläggande kunskaper i Elinstallationsreglerna, SS 4364000+R1. Du bör även ha viss kunskap i ellära och elektroteknik som används i ledningssystem för lågspänningsanläggningar.

Till toppen