Kursens mål

Att ge dig förståelse för hur val och placering av överströmsskydd, kabeltyp och ledar-
lösning kan påverka tillåtna ledningslängder. Du ska ha lärt dig hur parallellkopplade kabelförband ska skyddas i händelse av fel och ha kunskap kring de olika
beräkningsmetoderna enligt standard SS 4241405.

Innehåll i kurs

  • Krav på skydd mot elchock och vid kortslutning enligt SS 4364000
  • Beräkningsmetoder enligt SS 4241405
  • TN-system
  • Spännings- och resistansfaktorn
  • Impedans
  • Placering av överströmsskydd
  • Skydd av parallella kabelförband
  • Skydd vid IT-system
  • Skydd vid annan fasspänning än 230V