Kursens mål

är att du ska veta vilka krav du kan, ska och bör ställa på din reservkraftanläggning. Du lär dig även hur du bäst kan projektera reservkraft samt vilka standarder, föreskrifter och egenskaper som styr dimensionering.

Efter kursen ska du veta vilka krav du ska, kan och bör ställa på din reservkraftsanläggning, hur du bäst kan projektera reservkraft och vilka standarder, föreskrifter och egenskaper det är som styr dimensionering.

Innehåll i kurs

 • Princip för UPS och reservkraft
  • Ekonomi – vad kostar UPS och reservkraft, investering och underhåll?
  • Val av lösning, vilken backup kan vara lämplig? Fördelning avbrottsfri och försörjning med avbrott
 • Systemuppbyggnad
  • Hur påverkar olika laster?
  • Miljöaspekter
  • Bränsle och tanksystem
  • Ventilations- och avgassystem
  • Regelverk inklusive urval ur standarder och föreskrifter
  • Drift och underhåll​