Kursens mål

Att du självständigt ska kunna utföra kabelfelsökning i ett jordkabelnät. Du ska även känna till vilka olika mätmetoder som finns.

Innehåll i kurs

Nu uppdaterat innehåll.

  • ESA
  • Riskbedömning
  • Kabelkonstruktioner
  • Isolationsprovning
  • Kabelvisning
  • Kabel urskiljning
  • Mantelprovning och felsökning
  • Olika mätmetoder