Logo

Jordning av högspänningsanläggningar

2 kursdagar alt. Online

På den här kursen får du främst lära dig hur jordning av nya högspänningsanläggningar ska utföras. Även kontroll av äldre högspänningsanläggningar behandlas. Du får dessutom veta mer om komplettering av jordningssystem kontra snabb felbortkoppling. Med en korrekt genomförd jordning utifrån de lokala förutsättningarna kan du uppnå optimal funktion på jordningssystemet.

Många av landets högspänningsanläggningar börjar bli till åren. Samtidigt har nät och elproduktion förändrats. För att kunna utjämna farliga steg- och beröringsspänningar samt undvika materiella skador krävs att anläggningen har ett omfattande jordningssystem.

Innehåll i kurs

Denna kurs kan även läsas online i "digitalt klassrum" och då är den uppdelad på fyra halvdagar.

 • Jordtag och mätmetoder
 • Jordtagsimpedans och blixten
 • Jordning av vindkraftverk och vindkraftparker
 • Steg- och beröringsspänning
 • Jordning av ställverk
 • Starkströmsmetoden
 • Systemjordning
 • Jordning av vattenkraftstationer
 • Kapacitiva dissymmetriströmmar
 • Jordningsmateriel
 • Topplinor och blixtskydd av kraftledningar

Kursens mål

är att du ska få fördjupade kunskaper om varför vi jordar högspänningsanläggningar. Du ska även få god kännedom om hur jordningen bör utföras och verifieras beroende på anläggningstyp och spänningsnivå.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

09.00 Kursregistrering


09.30 Jordtag och mätmetoder
• Vad är jord?
• Jordtagskonstruktioner
• Tjäle och ytjordtag
• Trepolmetoden, tångmetoden och högfrekvensmetoden
• Begränsningar med olika mätmetoder
• Vad är det vi mäter?
• Jordning av lokalnät
• Enskilt och resulterande jordtagsresistans

11.15 Jordtagsimpedans och blixten
• Samspel med gnistgap och ventilavledare
• Jordning av kraftledningsstolpar
• Design av jordtag avsett för blixten
• Koronaringar
• Mätning av markresistivitet via Wenner- och Schlumbergermetoden

12.00 Gemensam lunch

13.00 Jordning av vindkraftverk och vindkraftparker
• Skador orsakade av blixtnedslag
• Design av jordtag för vindkraftverk
• Enskilt och resulterande jordtagsvärde

13.30 Steg- och beröringsspänning

14.00 Jordning av ställverk
• Jordfelsströmmar i region- och stamnät med fl era neutralpunkter
• Jordningssystemets syfte, potential- utjämning respektive strömledning
• Jordning för blixtströmmar och jord- felströmmar, två helt olika saker
• Datorsimulering av jordningskonstruktioner
• Dimensionering av jordlinor under och ovan mark
• Potentialutjämning av stängsel
• Jordning och fördelningssystem i kontrollanläggningar

16.00 Starkströmsmetoden
• Voltamperemetermetoden
• Wattmetermetoden
• Reducering av mätfel
• Mätning av beröringsspänningar med selektiv voltmeter
• Reduktionsfaktor av topplinor och inverkan på mätvärden
• Omskalning och beräkning av verkliga beröringsspänningar

17.00 Kursdagen avslutas

Dag 2

08.00 Systemjordning
• Direktjordning, resistansjordning, impedansjordning och isolerade system
• Jordfelströmmarnas väg till systemets neutralpunkt
• Isolation av transformatorers neutralpunkt genom ventilavledare
• Inducerade spänningar orsakade av jordfelsströmmar
• Situationer där direktjordade och impedansjordade nät möts

09.00 Jordning av vattenkraftstationer
• Synkrongeneratorns jordfelsström
• Dubbla jordfel
• Dimensionering av skyddsledare för kraftiga felströmmar
• Jordning av Durescaskenor
• Inducerade spänningar intill vattenkraft- generatorer
• Inducerade spänningar i kabelschakt
• Anslutning mellan ställverkets och stationens jordtag
• Förläggning av jordlinor i vatten

10.15 Kapacitiva dissymmetriströmmar
• Konsekvenser av eftersatt skruvning
• Uppvärmning av transformatorns neutralpunkt

10.45 Jordningsmateriel
• Kopparbelagda jordspett och skinneff ekten
• Galvanisk korrosion
• Momentdragning av skruvar och muttrar
• Skruvförband, C-klämmor och CADWELD
• Rostfritt stål jämfört med koppar
• Jordspett, borrspetsar och verktyg för neddrivning
• GEM-massa och kemiska jordelektroder

12.00 Gemensam lunch

13.00 Topplinor och blixtskydd av kraftledningar
• Backöverslag
• Överslag på grund av inducerade överspänningar
• Topplinor för 130 kV-ledningar, för- och nackdelar
• Resonemang när 130, 220 och 400 kV-nätet byggdes
• Isolation av nedledare för att undvika backöverslag
• Eff ektförluster p.g.a. induktans i topplinor och följeledare
• Isolation av topplinor via isolatorer, gnistgap och ventilavledare

16.00 Kursen avslutas

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Michael Holmgren
Michael Holmgren High Voltage Security in Scandinavia

Michael driver idag företaget High Voltage Security in Scandinavia, främst med inriktning på utbildning inom elsäkerhet samt konsultuppdrag. I grunden är Michael högskoleingenjör med inriktning på elkraft. Han innehar även auktorisation för högspänning (A) och bedriver viss utbildning i egen regi samt är en uppskattad föreläsare hos STF. 

Sedan tidigare har Michael arbetat med både LSP- och HSP-installationer, projektledning samt på exportmarknaden verkat som tekniskt stöd för HSP-produkter.

2 kursdagar alt. Online 13 400 kr exkl. moms
 • bjurfors Bjurfors Hotell & Konferens AB
 • Start 3 maj 2023, 08:30
 • Slut 4 maj 2023, 16:00
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är tekniker, underhållspersonal eller ingenjör inom bland annat nätbolag, industrin, vattenkraften, kärnkraften eller vindkraften.

Förkunskaper

Kursdeltagaren bör ha grundläggande kunskaper i elkraft. Är du osäker på kunskapsnivån? Tveka inte att höra av dig till oss.

Övrig information

När denna utbildning genomförs online träffas föreläsare och deltagare i det vi kallar digitalt klassrum som streamas live (direktsänds) över internet. För att delta i digitala klassrum krävs att deltagaren har en egen laptop och använder en stabil internetuppkoppling, vi rekommenderar en uppkopplingshastighet på minst 1,5 Mbps. Mer information och genomgång av anslutning till digitalt klassrum erhålls inför kursstart.

Datum

bjurfors, 3 maj 2023 - 4 maj 2023

Pris

13 400 kr exkl. moms

Till toppen