Logo

Högspänningshandboken SEK HB438: högspänningsinstallationer och jordningssystem

2 kursdagar

Arbetar du med starkströmsanläggningar över 1000V? Då är det viktigt att du har kunskap i vilka regler som gäller vid högspänning. Du har också ett stort utbyte av att känna till verktyg som finns till ditt förfogande.

På kursen får du kunskap om ellagstiftningen, Elsäkerhetsverkets aktuella föreskrifter samt aktuella standarder som du bör arbeta efter. Vi går även igenom ansvarsfrågor och gällande praxis med högspänningshandboken SEK HB438 som grund. Allt för att du ska kunna säkerställa högsta funktion och säkerhet i ditt arbete.

Innehåll i kurs

Högspänningshandboken SEK HB438, viktiga delar för dig som beställer, projekterar och utför nya högspänningsanläggningar eller ombyggnad och utökning av befintliga anläggningar.

 • Starkströmsföreskrifterna, FS 2008:1, gällande standarder och regelverk
 • Dokumentation och varselmärkning för anläggningen
 • Ansvar
 • Underhåll
 • Kabelutrymme
 • Skydd mot direkt- och indirekt beröring 
 • Fodringar för byggnader som dörrar och ventilation 
 • Jordningssystem 

Kursens mål

Att du ska få goda kunskaper om gällande högspänningsföreskrifter, branschstandarder, lagstiftning kring el, ansvarsfrågor och ansvar.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Allmänna bestämmelser, säkerhetskrav och fodringar m.m. enligt enligt handbok SEK 438 samt föreskriften ELSÄK-FS 2001:1 och standard SS-EN 61936-1.
- 1 kap. Allmänna bestämmelser
- 2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis
- 3 kap. Grundläggande säkerhetskrav
- 5 kap. Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar
- Varselmärkning på högspänningsanläggning
- Termer och definitioner
- Grundläggande fordringar
- Elektriska fordringar
- Metoder för neutralpunktsjordning
- Systemspänning
- Kortslutningsström
- Ström vid normal drift
- Mekaniska fordringar
- Isolation
- Utrustning
- Anläggningar inomhus och utomhus
- Säkerhetsåtgärder
- Hjälpsystem och kontrollanläggningar

Dag 2

Utförande av jordningssystem enligt standarden SS-EN 50522
- Allmänna fordringar
- Elektriska fordringar
- Säkerhetskriterier
- Funktionskrav
- Utformning av jordningssystem
- Allmänt
- Dimensionering av högspänningsanläggningar
- Åtgärder för att undvika överförda potentialer
- Potential överförd från högspänningssystem till lågspänningssystem
- Potentialer överförda till telekommunikation och andra system
- Uppförande av jordningssystem
- Installation av jordelektroder och jordtagsledare
- Åska och transienter
- Åtgärder för jordning av utrustningar och anläggningar
- Mätningar
- Underhållsmässighet
- Innehavarens ansvar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Michael Holmgren
Michael Holmgren High Voltage Security in Scandinavia

Michael driver idag företaget High Voltage Security in Scandinavia, främst med inriktning på utbildning inom elsäkerhet samt konsultuppdrag. I grunden är Michael högskoleingenjör med inriktning på elkraft. Han innehar även auktorisation för högspänning (A) och bedriver viss utbildning i egen regi samt är en uppskattad föreläsare hos STF. 

Sedan tidigare har Michael arbetat med både LSP- och HSP-installationer, projektledning samt på exportmarknaden verkat som tekniskt stöd för HSP-produkter.

2 kursdagar 15 100 kr exkl. moms
 • stockholm & digitalt klassrum F7 Möten & Konferens
 • Start 22 nov 2022, 08:15
 • Slut 23 nov 2022, 16:30
 • Boka
 • stockholm & digitalt klassrum STF Ingenjörsutbildning
 • Start 21 nov 2023, 08:15
 • Slut 22 nov 2023, 16:30
 • Boka

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Alla elkrafttekniker som arbetar med elanläggningar för högspänning, t ex inom industrin. Kursen vänder sig även till alla som har ett behov av att få information om innehållet i det senaste regelverket.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

stockholm & digitalt klassrum, 22 nov 2022 - 23 nov 2022

stockholm & digitalt klassrum, 21 nov 2023 - 22 nov 2023

Pris

15 100 kr exkl. moms

Till toppen