Logo

EMC - skärmning och jordning

2 kursdagar

Arbetar du med anläggningsplanering, installation och underhåll? Behöver du kunskap om hur du kan utforma skärmning och jordning efter gällande EMC-direktiv? Lär dig att ta fram störtåliga system som även uppfyller EMC-direktivets krav på största tillåtna störemission och minsta godtagbara störtålighet. Med kunskap om olika störkällor kan många EMC-problem förebyggas redan vid planering och installation. Det leder till ett både säkert och kostnadseffektivt arbetssätt. Kursen sker på begäran, oftast företagsanpassad. Kontakta oss gärna för mer information.

Innehåll i kurs

Jordning
Syftet med jordning och vad som kan uppnås med jordtag i mark och   potentialutjämning i anläggning. Kunskap om hur du jordar för att ta hand om strömpulser från åska och andra källor samt hur jordning fungerar vid höga frekvenser 

Skärmning
Kunskap i hur skärmar fungerar vid olika frekvenser samt val av material. Information om vad som begränsar effektiviteten hos en skärm och hur man kommer till rätta med det. Materialval och utformning av skärmen. Användning av skärmad kabel och hur manväljer typ av skärmad kabel. Vad som behövs och vad man ska tänka på.

Kursens mål

Att ge dig kunskap om hur jordning och skärmning fungerar och hur man genomför de åtgärder som behövs. Att skapa förståelse för egenskaperna vid såväl låga som höga frekvenser och för pulser. Kursen visar dig också vilka åtgärder som är effektivast för respektive typ av störkälla.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Om störningar
- Hotbilden
- Motåtgärder
- Ekonomi

Störkällor, kopplingsvägar och störoffer
- Olika störningar
- Åska
- Elnätet

Störkällor (forts.)

- Radiofrekventa störningar
- ESD, statisk elektricitet
- NEMP

Jordning

- Olika jordningsbegrepp
- Markens elektriska egenskaper
- Jordtag i mark
- Driftjord, åskjord
- Potential- och spänningsutjämning
- Uppbyggnad av olika jordningssystem
- Praktisk utformning av jordsystem
- Korrosion
- Jordsystem i anläggningar

Dag 2

Skärmning
- Elektriska och magnetiska fält
- Skärmningsefektivitet
- Skärmverkan

Skärmning (forts.)

- Skärmningsfi losofi
- Skärmade kablar
- Skärmlådor

Skärmning (forts.)

- Praktisk utformning av skärmning
- Anslutning av kablar

Störtåliga system
- Från teori till praktik
- Filter och överspänningsskydd
- Sammanfattning av skärmning och jordning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ingenjörer och tekniker som ska arbeta eller redan arbetar med EMC, elektronik, el- och IT-teknik.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har grundläggande el-kunskaper.

Andra tittar på

Till toppen