Logo

Elsäkerhetsdagarna - ELSÄK 2022

Forumet för dagsaktuella frågor inom elsäkerhet.

Den 5-6 december 2022 samlas vi för att diskutera branschutmaningar i en snabb och föränderlig omvärld. 

Två dagars nätverkande, där du bygger din kunskap och får nya erfarenheter. Det blir spänningsfyllda dagar späckade med upplysande frågor och diskussioner.

Vi följer utvecklingen i elbranschen och ser på förändringar som påverkar branschens olika aktörer samtidigt som vi följer nya standarder, direktiv och ny lagsstiftning. ELSÄK bevakar det som påverkar elsäkerheten kring elnäten och samhället. Med en utvecklad infrastruktur och ny teknik som ger oss nya möjligheter och utmaningar gäller det att hänga med i hur detta påverkar elsäkerhetsarbetet. 

ELSÄK 2022 – Ett elsäkerhetsår med spänning!

2022 är ett år med många intressanta händelser inom elsäkerhetsområdet. Elsäkerhetsverket har beslutat nya föreskrifter som bland annat påverkar innehavare och elinstallationsföretag.

Klicka på fliken "Kursprogram" för att se programmet och hålltider.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

5 december 2022

09.15      Ankomstregistrering och kaffe

10.00      Inledning – en sammanfattning av elsäkerhetsåret 2022

10.15      Elsäkerhetsverkets olycksfallsrapport för 2021

Hur kan vi nyttja den i det skadeförebyggande arbetet?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö och Johnny Pettersson, Kenzington

10.30      Aktuellt från Elsäkerhetsverket

Anders Richert, Elsäkerhetsverket

11.05      Kort rapportering av arbetet med utgåva 4 av SS-EN 50110-1

Vilka är nyheterna?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö och Johnny Pettersson, Kenzington

11.20      Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter om utförande, skyltning och kontroll

Föreskrifterna som påverkar innehavare och elinstallationsföretag.

Elsäkerhetsverket

12.00      Lunch

13.00      Arbete med risk för induktion och influens – Planering och åtgärder

Hur kan man förebygga olycksrisken vid arbete med risk för induktion

Riejo Eriksson, Ellevio AB och Jimmy Laukas, Vattenfall Eldistribution AB

13.25      Betydelsen av termer och definitioner för elbranschen.

Vikten av använda rätt ord i rätt sammanhang

Joakim Grafström, Ordförande i IEC TC 1.

13.50      Elinstallationer och skydd mot brand och driftstörningar

Handbok 460 – ett hjälpmedel för skydd mot brand och driftstörning

Frank Johanssson, Ordförande i Elektriska Nämndens Tekniska Utskott

14.20 Förslaget till utgåva 4 av SS 436 40 00.

Vilka blir nyheterna i elinstallationsreglerna?

Joakim Grafström, Specialist elinstallationsregler på SEK Svensk Elstandard.

14.50      Fikastund

15.15      Kontroll före idrifttagning

Hur säkerställer vi kontinuitet? Provning eller inspektion?

Johnny Pettersson, Kenzington

15.40      Skyltning – Termisk ljusbågsenergi

Skyltning av ljusbågsfara i praktiken

16.10      Handbok 421 – Val av ledare och val av skydd

Ny utgåva av handbok för ledningsdimensionering

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

16.45      Sammanfattning och kvarstående frågor

17.00      ELSÄK-22 dag 1 avslutas

19.00      Middag

Dag 2

6 december 2022

Förmiddag (8.30 – 11.30): Tema Innehavaren och utförandet

Med utgångspunkt från elsäkerhetslagens krav på fortlöpande kontroll och kunskaper och färdigheter diskuterar vi hur de nya föreskrifterna om innehavarens kontroll påverkar innehavare av elanläggningar i yrkesmässig verksamhet.

 • När krävs anläggningsspecifika instruktioner och anvisningar?
 • Riskbedömning för bedömning av kontrollens omfattning
 • Skriftliga rutiner. Vad ska dessa innehålla?
 • Vad innebär kravet på kunskaper och färdigheter i praktiken?

 

Eftermiddag (12.30 – 15.00): Tema Elinstallationsarbete

Det har nu gått mer än fem år sedan kraven på egenkontroll infördes för elinstallationsarbete. Vilka är erfarenheterna?

 • Vanliga brister i egenkontrollprogrammet
 • Gränsdragningen Starkströmsanläggning – Elektrisk utrustning – Maskiners elutrustning
 • Elinstallatörens roll
 • Hur får vi en fungerande egenkontroll?
 • Vilka har i praktiken arbetsuppgifter i egenkontrollprogrammet och hur beskrivs deras uppgifter?​

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johnny Pettersson
Johnny Pettersson Kenzington Solution AB

Johnny Pettersson är produktchef och föreläsare inom arbetsmiljö och säkerhet på Kenzington. Johnny är utbildad skyddsingenjör och är specialist vad gäller arbetsmiljö inom elområdet.

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö AB

Moderator för Elsäkerhetsdagarna 2022.

Mats Jonsson är konsult, föreläsare, författare och debattör inom ämnet elsäkerhet. Mats är ägare av företaget Eltrygg Miljö och är medförfattare till boken Elansvar – En fyrklöver.

12 500 kr exkl. moms
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 5 dec 2022, 09:00
 • Slut 6 dec 2022, 15:00
 • Boka
7 200 kr exkl. moms
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 5 dec 2022, 09:00
 • Slut 5 dec 2022, 17:00
 • Boka
 • stockholm arlanda Radisson Blu Arlandia Hotell
 • Start 6 dec 2022, 08:30
 • Slut 6 dec 2022, 15:00
 • Boka

Pris och Villkor

Medverkan båda dagarna (5 och 6 december): 12 500 kr exkl. moms.

Medverkan en av dagarna (5 eller 6 december): 7 200 kr exkl. moms.

Kostnad för middag den 5 december tillkommer med 665 kr. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

ELSÄK vänder sig till:

 • elinstallatörer
 • elanläggningsansvariga
 • besiktningspersoner
 • konsulter inom elsäkerhet
 • representanter för
  • innehavare av elanläggningar
  • arbetsgivare som har personal som deltar i arbete på eller invid elektriska riskkällor
  • elinstallationsföretag

Datum

stockholm arlanda, 5 dec 2022 - 6 dec 2022

Pris

12 500 kr exkl. moms

Datum

stockholm arlanda, 5 dec 2022

stockholm arlanda, 6 dec 2022

Pris

7 200 kr exkl. moms

Till toppen