Kursens mål

Att ge översiktliga kunskaper om reglerna för utförande av elinstallationer för lågspänning.

Innehåll i kurs

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar för lågspänning
  • God elsäkerhetsteknisk praxis
  • Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3