Kursens mål

Att ge kunskap i hur elmätning fungerar. Utbildningen ska ge deltagarna möjlighet att planera och arbeta säkert som mätarmontör kategori 1, genom riskanalys, rätt arbetsmetoder, rätt verktyg, god planering samt kunskap om mätsystem direktmätt och arbetsinstruktioner.

Innehåll i kurs

 • ESA i tillämpliga delar
 • Hantering av mätinstrument och spänningsprovare 
 • Administrativa rutiner kring mätarbyte 
 • Kontroll av anläggning innan arbete 
 • Kontroll av huvudsäkring 
 • Genomförande av mätarbyte
 • Avbryta arbete på farlig anläggning 
 • Hantering olovlig energiavledning 
 • Fasföljdsprov
 • Riktningskontroll på elmätaren 
 • Kontroll av utfört arbete före idrifttagning
 • Säkerställa att anläggningen har fullgod funktion efter mätarbyte

 

 

Utbildningen är tre dagar och innehåller: 
- 8 timmar teoretisk utbildning
- 4 timmar teoretisk utbildning mätarmontage
- 12 timmar praktiska övningar

Efter genomgången utbildning ska kursdeltagaren ha kunskap i enlighet med utbildningsspecifikationen och visat förmåga att omvandla kunskap till praktiskt utförande genom godkänt resultat på kunskapstest och praktiska övningar. Godkänt resultat ger kursintyg.

Repetitionsutbildning ska genomföras med ett intervall på högst tre år.

 

I samband med att du anmäler dig till utbildningen kommer dina personuppgifter att lagras i en databas. Dina uppgifter kommer hanteras av STF Ingenjörsutbildningar AB och Energiföretagen Sverige (Swedenergy AB) i syfte att administrera och kvalitetssäkra din utbildning. Utbildningen är en del av Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB satsning Wattityd. Energiföretagen kommer därför i ett senare skede att hämta in godkännande från den som går utbildningen för att hen ska:

 1. få ett certifikat som visar att hen blivit godkänd
 2. Bli sökbar som certifierad på wattityd.energiforetagen.se