Kursens mål

Att ge dig som nyanställd distributionselektriker grundkunskaper som gör att du, tillsammans med praktiskt arbete, utvecklas i ditt arbete.

Innehåll i kurs

Utbildningen innehåller följande block:

EBR Grundkurs

Luftledning - Friledning

Starkstömsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna

Luftledning - Hängkabel

Kraftkabelteknik

Kontroll före idrifttagning (webbutb.)

EBR Besiktning

Du kan välja att gå kurserna i den ordning som passar dig, även om vi rekommenderar att börja med EBR Grundkurs. Du kan anmäla dig till hela paketet eller kurserna var och en för sig. Totalt är det 20 kursdagar under loppet av 6 månader.

Dagarna är bland annat förlagda till Bjurforsskolan och  Åsbro kursgård, båda unika anläggningar som ger dig möjlighet att kombinera teori med praktik.


Läs gärna om hur tidigare kursdeltagaren Jonna Eriksson upplevde utbildningen: Jonna skapar sig nya möjligheter med EBR Diplomerad Distributionselektriker.