Kursens mål

Att få ökade kunskaper om projektering och underhåll av blybatterier, UPS-enheter och likströmssystem.

Innehåll i kurs

• Batteriteknologi, blybatterier
• UPS-anläggningar
• Elmiljö
• Likströmssystem
• Överspänningsskydd
• Kraftelektronik