Logo

Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift

2 kursdagar

OBS! Denna kurs är tänkt som en företagsintern kurs. Som alternativ som öppen kurs så har vi Kritisk Strömförsörjning, klicka här för att komma till den kursen. 

Du får på kursen Batteri- och UPS anläggningar heltäckande kunskaper om projektering och underhåll av blybatterier, UPS-enheter och likströmssystem. Du får även inblick i övriga system med hänsyn till ventilation, kylning och anslutning till anläggningens fördelningssystem. En utmärkt kurs för dig som vill få högsta verkningsgrad i ett säkert system med likströms- eller växelströmsförsörjning. Många av landets högspänningsanläggningar börjar bli till åren. Samtidigt har nät och elproduktion förändrats. För att kunna utjämna farliga steg- och beröringsspänningar samt undvika materiella skador krävs att anläggningen har ett omfattande jordningssystem.

Innehåll i kurs

• Batteriteknologi, blybatterier
• UPS-anläggningar
• Elmiljö
• Likströmssystem
• Överspänningsskydd
• Kraftelektronik

Kursens mål

Att få ökade kunskaper om projektering och underhåll av blybatterier, UPS-enheter och likströmssystem.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning

Batteriteknologi, blybatterier
- Översikt olika sorters batteriteknologier – NiCd-batterier
- Uppbyggnad, egenskaper, livslängd
- Vilket batteri passar till vad?

Batteriteknologi fortsättning
- Batteriprovning och underhållsrutiner
- Batterirum, säkerhet och standard SS-EN 50272-2
- Dimensionering av batterier

UPS-anläggningar
- UPS-uppbyggnad
- Val av UPS
- Systemuppbyggnad
- Kortslutning och spänningsfall
- Verkningsgrad, energisparfunktion
- Parallelldrift, redundans
- Batterival
- Driftsättning
- Service, garanti

Dag 2

Elmiljö
- Övertoner
- THD värde
- EMC, EMI och elektromagnetiska störningar
- Högfrekventa övertoner
- Zonbegreppet

Likströmssystem
- Systemutformning
- Batteridimensionering
- Övervakning
- Underhåll
- Konditionskontroll
- Elsäkerhet kring likström och batterier

Överspänningsskydd till UPS- och LS-system
- Grovskydd, mellanskydd och fi nskydd
- Skyddskoordinering utifrån isolationsnivåer
- Provning av överspänningsskydd
- Skyddsplacering och vikten av korrekt montage

Kraftelektronik till likriktare och växelriktare
- Dioder, tyristorer, triac och transistorer
- Enfas och trefas likriktare
- Växelriktning genom IGBT transistorer
- Mellanled, glättning och fi lter
- Styr- och reglerkretsar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Hans Nordin
Hans Nordin Ulriha

Hans Nordin är i grunden utbildad civilingenjör med inriktning elektroteknik. Han började sin karriär på ABB, för att sedan arbeta som försäljningsingenjör på Elektromatik där han så småningom avancerade till vd. Hans har även arbetat på olika företag inom tåg- och konsultbranschen.

Hans har varit aktivt inom ämnet reservkraft sedan mitten av nittiotalet och har vana av att utbilda och föreläsa inom ämnet sedan mitten av åttiotalet. Han ser fram emot att fortsätta sprida kunskap inom området i många år till.

Sedan 1996 driver han konsultfirman Ulriha där Hans åtar sig olika typer av konsultuppdrag kopplat till sina kunskaper inom reservkraftsområdet, där han även har god erfarenhet av svaga nät. Ett återkommande uppdrag sedan fler år är som uppskattad föreläsare åt STF Ingenjörsutbildning.

Pris och Villkor

Kursavgiften är inklusive dokumentation och i fysiskt klassrum även måltider (lunch och fika) om inget annat angetts.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

De som arbetar med drift, underhåll, anskaffning och projektering av blybatterier, UPS-enheter eller likströmssystem. Du är eltekniker, projektör, ingenjör eller underhållspersonal.

Förkunskaper

Kursdeltagaren bör ha grundläggande kunskaper om ellära, men inget krav.

Till toppen