Logo

Lär dig förstå EMC och minska både störningarna och kostnaderna

Bristande kunskaper inom EMC-området leder till fler onödiga störningar i samhället än vad som är nödvändigt. Håkan Mörk, civilingenjör inom elektronik/tele, lyser upp extra mycket när han får dela med sig av sina kunskaper inom ämnet. Mer medvetna medarbetare med en bredare kunskapsbas bidrar på sikt både till ett mer säkert och kostnadseffektivt arbetssätt, menar Håkan.

Ta del av Håkans kunskaper inom EMC, vad du kan få ut av utbildningen EMC – skärmning och jordning för att växa ytterligare i din yrkesroll och vad som händer när vi övergår från 4G-nätet till 5G.

Håkan Mörk

EMC = Electromagnetic compatibility

Visste du att EMC står för Electromagnetic compatibility (fritt översatt: elektromagnetisk kompabilitet, eller elektromagnetisk förenlighet)? Om inte annat vet du det nu! EMC kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.

En ingenjör och entreprenör uti fingerspetsarna

Håkan Mörk har arbetat som civilingenjör sedan examen på KTH. Det första jobbet var som forskningsingenjör på institutionen för plasmafysik på KTH. Därefter fick han snabbt jobb hos telebolaget Ericsson med inriktning mot bl.a. åska och överspänningsskydd där han så småningom blev chef för den tekniska avdelningen.

Efter 14 år på Ericsson kände Håkan att det var dags för nya utmaningar. Sagt och gjort – han och tre andra killar ”som tyckte det var kul med elektronik” startade upp bolaget Quadra-lab AB. Det började med att ”några unga, nyfikna och tekniska killar tyckte det var kul med att testa sina vingar inom tekniken”.

– Vi tillverkade tekniska produkter som hyresvärden behövde så vi precis fick ihop pengar till hyran. Bolaget växte och inriktningen blev alltmera överspänningsskydd som såldes främst genom elgrossisterna, berättar Håkan.

Författare till en klassiker inom branschen

Håkan har även omfattande praktisk erfarenhet från bl.a. produktutveckling åt både civila och militära kunder.

Utöver all praktiskt erfarenhet är Håkan även medförfattare till boken Elektromagnetiska störningar - Uppkomst och reduktion, som blivit något av en klassiker inom branschen. Boken fick mycket bra spridning då väldigt få hade berört ämnet inom svensk litteratur tidigare. Det var även så STF Ingenjörsutbildning fick upp ögonen för Håkan och han fick i samband med det en förfrågan om att börja föreläsa i STF:s regi.

Idag är Håkan konsult i eget bolag och en mycket uppskattad föreläsare. För STF:s räkning håller han i utbildningen EMC – skärmning och jordning.

Onödiga kostnader och störningar kan förebyggas med rätt utbildning

De som går EMC – skärmning och jordning får en god översikt över hela EMC-området. Deltagarna får, förutom kunskaper inom grundläggande jordning, nya idéer om högfrekvent jordning. Deltagarna får även faktabakgrunden till hur skärmning fungerar och hur de gör för att skärma av.

– Det råder tyvärr en kunskapsbrist inom branschen, framför allt inom konstruktion och systemuppbyggnad. Konsekvenserna blir att vi har mer störningar än nödvändigt, vilket också kan leda till onödiga kostnader. Detta kan motverkas genom att investera i att utbilda sina medarbetare, menar Håkan.

Vill ge deltagarna en annorlunda syn och ökad medvetenhet

Håkan går även igenom viktiga lagar och förordningar, vad försiktighetsprincipen säger, de olika normerna om emission och störtålighet samt vad CE-märkningen innebär samt dess begränsningar.

– Jag hoppas kunna bidra till att deltagarna ser på världen med lite annorlunda ögon efter avslutad utbildning. Vi nonchalerar den elektromagnetiska miljön till vardags, då de flesta av oss inte märker av den förrän något slutar fungera. Under utbildningsdagarna får deltagarna en ökad medvetenhet om de system som vi inte ser med våra ögon och normalt inte känner med vår känsel. Förhoppningen är att det ger en bredare och mer medveten medarbetare, vilket på sikt bidrar till organisationen och affären.

Utbildningen är främst anpassad för produktutvecklare och elkonsulter. Men den passar även mekaniska konstruktörer, som förväntas utföra de mekaniska konstruktioner som behöver ha rätt elektriska egenskaper.

Vad är på G vad gäller 4G och 5G?

Som erfaren föreläsare betonar Håkan hur viktigt det är att hela tiden hålla utbildningarna aktuella och relevanta för deltagarna.

– Inför varje nytt utbildningstillfälle uppdaterar jag mitt föreläsningsmaterial för att vara säker på att allt nytt finns med.

Ett nytt ämne utifrån ett samhälleligt perspektiv som Håkan lyfter under utbildningen är övergången från 4G- till 5G-nätet.

– 4G-nätet ligger på 900 MHz och 1,8 GHz. När vi går över till 5G-nät använder man frekvensområdena 3,5 och 5 GHz. Det som händer är inte att magnetfältet ändras som vissa tror, utan att när frekvensen går upp minskar våglängden. Detta leder till att det blir svårare att skärma av den elektromagnetiska strålningen.

Vi kommer få mindre celler, det vill säga fler antenner och svårare att skärma av strålningen. Detta spelar i de flesta fall inte någon större roll eftersom fältstyrkan en bit ifrån antennen blir så låg att den inte är farlig för levande varelser. Men i närfältet är fältstyrkan liksom tidigare hög.

Håkan lägger till att han förtydligar mer kring detta ämne under utbildningen, men att det inte finns någon som helst anledning till oro. Inget tyder på att den ökade elektromagnetiska strålningen är farliga för levande varelser.


Vill du lära dig mer om hur du kan utforma skärmning och jordning efter gällande EMC-direktiv? Utbildningen EMC – skärmning och jordning ger dig kunskap om olika störkällor så att du kan förebygga många EMC-problem redan vid planering och installation. Insikterna du får under utbildningen leder till ett mer säkert och kostnadseffektivt arbetssätt.

För den nyfikne är Elektromagnetiska störningar - Uppkomst och reduktion utgiven på Liber AB, ISBN 91-47-01160-2. Andra upplagan utgavs 1997.

Till toppen